Eliminacje do Turnieju Wiedzy Pożarniczej

W dniu 5 marca 2018 roku w Zespole Placówek Oświatowych w Bolechowicach, zostały  przeprowadzone eliminacje szkolne do Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”.
Do eliminacji zgłosiło się dziesięciu uczniów. Uczniowie przystąpili do egzaminu pisemnego który składał się z 40 pytań jednokrotnego wyboru.
Zakres tematyczny Turnieju:
Tradycja i historia straży pożarnych.
Umiejętności i przepisy z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa.
Organizacja i zadania ochrony przeciwpożarowej.
Organizacja i zadania OSP oraz ich Związku.
Przyczyny oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożarów.
Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej.
Sprzęt ratowniczo – gaśniczy.
Instalacji i urządzenia przeciwpożarowe.
Zabezpieczenia przeciwpożarowe:budynków,lasów,zbiorów, transportu i składowania palnych płodów rolnych,substancji niebezpiecznych.
Zasady ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń na wypadek pożaru.
Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
Komisja w składzie:
1. Dyrektor Szkoły – pani Urszula Wierzbicka
2. Nauczyciel – pani Marta Czwartosz-Mołas
3. Radny Gminy Bolechowic, Dyspozytor Medyczny, Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej Wola-Murowana pan Marcin Wojcieszyński
Uczniowie którzy zakwalifikowali się na szczebel gminny.
I grupa wiekowa
1. Weronika Jarząb
2. Aleksandra Jastrzębska
3. Bartłomiej Litwin
II grupa wiekowa
1. Wiktor Kułagowski
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Galeria zdjęć: KLIK

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz