DOBRE ŁĄCZA program edukacyjny Centrum Edukacji Obywatelskiej

NASZA SZKOŁA ZOSTAŁA ZAKFALIFIKOWANA DO PROGRAMU DOBRE ŁĄCZA

Celem programu Dobre łącza jest wzmacnianie bezpieczeństwa dzieci w wieku 7-12 lat w Internecie poprzez rozwijanie ich kompetencji społeczno-emocjonalnych (SEL) takich jak: samoświadomość, samokontrola, świadomość społeczna, zdolności interpersonalne i odpowiedzialne podejmowanie decyzji.

Programu oparty na metodzie psychoedukacji poprzez film będzie trwał naszej szkole 1,5 roku. Program wskazuje sposoby wspierania dzieci w rozwoju kompetencji SEL w domu oraz inspirujący do samorozwoju.

HARMONOGRAM

Od 1 lutego 2021 do 30 czerwca 2021 (2. semestr roku szkolnego 2020/21)
– rekrutacja szkół do udziału w projekcie (luty)
– organizacja szkolenia dla nauczycieli i nauczycielek (marzec)
– działania w szkołach, testowanie materiałów edukacyjnych (kwiecień-czerwiec)
– wsparcie szkół w formie warsztatów, webinariów, spotkań eksperckich i konsultacji

Rok szkolny 2021/22
– dalsze działania w szkołach
– wsparcie szkół w formie warsztatów, webinariów, spotkań eksperckich i konsultacji
– wybranie i dodatkowe szkolenie 15 najbardziej zaangażowanych nauczycieli i nauczycielek, wsparcie ich minigrantami i warsztatami (2022 r.)
– realizacja projektów szkolnych (2022 r.)

Wrzesień 2022
– wydarzenie podsumowująco-upowszechniające wypracowane materiały.