Świetlica

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy (do pobrania) KLIKNIJ TUTAJ

Regulamin świetlicy KLIKNIJ TUTAJ

Wyprawka świetliczaka:

– papier ksero 1 ryza

– blok techniczny duży

– blok techniczny kolorowy duży

– kleje 3 szt. – tuba „Magic”

– plastelina 1 op.

– filc kolorowy

– farby plakatowe

– kredki – pastele olejne

– czarny marker

– papierowa teczka na prace dziecka

Świetlica pracuje od godziny 06:30 do 16:30.

Podczas zajęć świetlicowych dzieci rozwijają własne zdolności i zainteresowania, uczestniczą w zajęciach plastycznych, muzycznych, artystycznych oraz ruchowych wynikających z planu pracy świetlicy. Treści programowe podzielone są na cykle tematycznie. Wychowawcy organizują pracę grup, dostosowując tematykę zajęć do obchodzonych uroczystości i świąt, pór roku oraz do zainteresowań i potrzeb dzieci. Wychowawcy poprzez właściwy styl kierowania grupą, tworząc płaszczyzny udanej interakcji i modelując inne sytuacje wychowawcze, stymulują twórczy rozwój dziecka i jego aktywność. Wykorzystują przy tym wszystkie rodzaje dziecięcej ekspresji. Dzieci uczestniczą w zajęciach świetlicowych uczą się: planowania pracy, samodzielnego projektowania, podejmowania właściwych decyzji, występowania na forum, logicznego myślenia. Kształcą uwagę, pamięć, koncentrację, aktywność psychoruchową i sprawność manualną. W ciągu całego roku uczniowie otrzymują fachową, systematyczną pomoc w nauce i emocjonalne wsparcie w sytuacjach trudnych, problemowych. Każde dziecko jest objęte należytą opieką i indywidualnym podejściem wychowawczym. Bogata oferta zajęć świetlicowych oprócz walorów wychowawczych i dydaktycznych ma wartości integracyjne, co przekłada się na klimat i rodzinną atmosferę.   

DZIENNY ROZKŁAD ZAJĘĆ W ŚWIETLICY

6.30- 8.00-przygotowanie sali do zajęć, zapisanie dzieci oczekujących na lekcje

8.00-9.00-zabawy dowolne zgodne z zainteresowaniami dziecka, gry planszowe, układanki

9.00-13:00-zajęcia prowadzone  przez wychowawców, związane z tematami miesiąca

(plastyczne, muzyczne, czytelnicze, zabawy tematyczne, gry dydaktyczne),

13.00-14.30-zajęcia rekreacyjno – ruchowe, spacery, zabawy na świeżym powietrzu

14.30-15.30-pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia czytelnicze

15.30-16.30-zagadki, rebusy, zabawy i gry integracyjne, rozwijające spostrzeganie,

 koncentrację i logiczne myślenie. Dzienny rozkład zajęć może ulegać zmianom wg potrzeb dzieci i szkoły.

REGUŁY BYCIA RAZEM

W naszej świetlicy:

1. Dobrze się bawimy lecz bez pozwolenia Pani z sali nie wychodzimy.

2. Na boisku, placu zabaw gramy i ćwiczymy, od grupy świetlicowej nigdy nie odchodzimy.

3.”Proszę, dziękuję, przepraszam ” od dzieciństwa znamy i w naszym wspólnym gronie chętnie używamy.

4. Zasady kultury wciąż sobie przypominamy, zawsze wszystkich w grupie pilnie przestrzegamy.

5. Naszych wychowawców codziennie słuchamy, ich polecenia chętnie wykonamy.

6. Na naszej świetlicy długo przebywamy, o jej wygląd i porządek zawsze bardzo dbamy.

7.Gry i zabawki czas nam umilają, o ich dobrą jakość wszystkie dzieci dbają.

8. Po skończonych lekcjach, do świetlicy wprost zmierzamy, na rodziców, opiekunów grzecznie tu czekamy.

9. Klasa, nazwisko, z kim idę do domu mówię Pani, nie wychodzę po kryjomu.