Lekcja ENTER

Lekcja: Enter w naszej szkole 2019/2020

Nauczyciele naszej szkoły  biorą udział w szkoleniach „Lekcja: Enter”, aby:

  • wzmacniać kompetencje cyfrowe swoje i swoich uczniów,
  • odpowiedzialnie, kreatywnie i bezpiecznie korzystać z nowych technologii na lekcjach,
  • korzystać z aktywizujących metod nauczania
  • urozmaicać swoje lekcje i na stałe zmienić sposób ich prowadzenia,
  • tworzyć własne treści cyfrowe