Nasze aktywności

Sprawozdanie z realizacji zadań projektu „ Eko misja – Nie marnuję”

W marcu 2021r. nasza szkoła uczestniczyła w realizacji projektu “EkoMisja -Nie Marnuję”. Projekt realizowany był przez edukatora z Banku Żywności. W projekcie uczestniczyli  uczniowie klas:  I – III wraz z wychowawcami oraz opiekunami świetlicy. Głównym celem tego projektu było zwiększanie świadomości, dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych na temat ekologicznych skutków marnowania żywności. Projekt zakładał zainicjowanie ekologicznych grup tematycznych, których ideą było rozwijanie myślenia ekologicznego oraz kształtowanie postaw proekologicznych, poprzez realizację przygotowanych scenariuszy. W ramach projektu wspólnie z Bankiem Żywności i partnerami dążymy do tego, by budować proaktywne postawy i zachowania ekologiczne wśród osób dorosłych, dzieci oraz młodzieży, poprzez działania edukacyjne pokazujące pozytywne aspekty ograniczenia marnowania żywności dla indywidualnych konsumentów (świadomość zakupów żywności , oszczędność energii, wody, surowców, troska  o planetę, odpowiedzialność społeczna) oraz kreowanie mody na niemarnowanie żywności, jako kompleksowego zachowania proekologicznego.

Projekt rozpoczął się podziałem na grupy , które realizowały zadania projektowe „Nasza planeta za 100 lat, jeśli nic nie zmienimy”, „Jak będzie wyglądała nasza planeta, jeśli już teraz zaczniemy o nią dbać” „ Nie marnuję przechowuję”,   ” Straż EKO”, „ Mali ogrodnicy”, „Wiem co jem”. Zadania realizowane były   w klasach I-III oraz podczas zajęć świetlicowych. Realizacja projektu zakończyła się dużym sukcesem. Uczniowie klas ,którzy wzięli udział w projekcie przygotowali niezwykłe prace (filmy, prezentacje, plakaty, ogródek warzywno – kwiatowy) wymagające dużego zaangażowania, pokazując tym samym jak bardzo ważny jest dla nich temat dot. marnowania żywności, segregacji śmieci. W trakcie wspólnych dyskusji, wymieniali się poglądami  w jaki sposób mogą i chcieliby zmienić swoje postępowanie, aby jeszcze  w większym stopniu zadbać o najbliższe otoczenie. To była dla nas wszystkich bardzo cenna lekcja i nowe doświadczenie.

 Olbrzymie zaangażowanie dzieci, cenne wsparcie ze strony Dyrekcji oraz nauczycieli sprawiło, że realizacja projektu zakończyła się dużym sukcesem. Uczniowie naszej szkoły wzorowo wywiązali się z realizacji, tego projektu. Każda klasa i grupa miała inny pomysł, inne spojrzenie na tematy ważne dla nas wszystkich. W ramach projektu powstały: plakaty, filmy, makiety oraz mini ogród. Po raz kolejny młode pokolenie pokazało dorosłym, że los naszej planety nie jest im obcy, oraz że są oni bardzo świadomymi konsumentami.