Wpłaty za świadczenia

Wpłaty za świadczenia

przyjmujemy na konto specjalnie dedykowane do wpłat za wyżywienie i świadczenia opiekuńczo- wychowawcze dla  Przedszkola  i Szkoły  :

33 84930004 0040 0470 7332 0004

Ważne: w tytule przelewu należy wpisywać imię i nazwisko dziecka
oraz oddział przedszkolny /klasę do której uczęszcza.
np. Jan Kowalski, grupa II Przedszkole Samorządowe
      Jan Wiśniewski, klasa V Szkoła Podstawowa