Historia szkoły

Pierwszy budynek szkołySzkoła w Bolechowicach została założona w 1862r. Na początku swojego istnienia podlegała pod gminę Chęciny. Pięćdziesięciu pięciu uczniów uczył w niej nauczyciel Florian Szafrański. W latach 1884-1889 pracował w tej szkole także nauczyciel Stefana Żeromskiego ze szkoły elementarnej w Psarach – Paweł Strachowski.

W okresie 1918-1939, również w wynajętych salach, edukację prowadzili – kierownik szkoły Ignacy Lipski i nauczycielka – Izabela Wołoszyn. Początkowo była to szkoła czteroklasowa, następnie pięcio-i sześcioklasowa. Aby uzyskać pełne wykształcenie podstawowe, chętni uczniowie uczęszczali dalej do szkoły w Chęcinach.Grono pedagogiczne 1957r.

Od września 1953r. szkoła w Bolechowicach stała się pełną szkołą siedmioklasową. Wtedy do siódmej klasy przyszli wszyscy, którzy nie mieli pełnego podstawowego wykształcenia. Niektórzy uczniowie byli niewiele młodsi od młodych nauczycielek. W tym roku przyszła do pracy pani Cecylia Winiarska-Król, która w tej szkole pracowała aż do emerytury.

Z powodu braku dostatecznej ilości sal w budynku szkolnym, lekcje odbywały się w wynajętych mieszkaniach w Bolechowicach i Woli Murowanej.

W grudniu 1961r. zmarł długoletni kierownik szkoły pan Ignacy Lipski. Funkcję kierownika szkoły od stycznia 1962r. objął pan Jan Lange. Zrezygnowano z nauki w prywatnych. mieszkaniach i za budynkiem szkoły wybudowano barak z trzema salami lekcyjnymi.

Dzięki usilnym staraniom kierownika szkoły pana Jana Lange i ówczesnego przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej, pana Mieczysława Sawadro oraz dużemu zaangażowaniu mieszkańców obu wsi wybudowano piękną szkołę. Obok znalazło się miejsce na mieszkania dla dwóch rodzin nauczycielskich. Inauguracja zajęć w nowej szkole odbyła się 04. 01. 1972r.Grono pedagogiczne 1962r.

W 1977r. dyrektorem szkoły została pani Eugenia Lange, która pełniła tę funkcję do roku 1988r.

Po jej odejściu na emeryturę obowiązki dyrektora przejęła pani Halina Plech, a nastepnie dyrektorem szkoły została pani Elżbieta Rachwał.

Do tej pory w pamięci wielu mieszkańców Bolechowic i Woli Murowanej – byłych uczniów – pozostały nazwiska nauczycieli, którzy pracowali w tej szkole. Wśród nich byli: p. Stanisława Bąk, wspomniana wcześniej p. Cecylia Król, p. Janina Mazur, p. Maria Kowalska, p. Matylda Woś, p. Weronika Walentek, państwo Eugenia i Jan Lange, p. Zofia Borowska, p. Zofia Leśniak, p. Bogusława Góraiska, p. Jadwiga Zuba, p. Elżbieta Ryba, p. Maria Gogół, p. Zofia Kurtek, p. Cecylia Wielgos, p. Jolanta Sinkiewicz, Wiesława Zwierzchowska , Jadwiga Kędzior, Henryka Jedlińska.Grono nauczycielskie 1969r.

Zasługą między innymi tych nauczycieli było, że uczniowie naszej szkoły bez trudu podejmowali i kończyli naukę w szkołach średnich, a wielu kontynuowało naukę na studiach wyższych. Są wśród nich prawnicy, farmaceuci, ekonomiści, inżynierowie, nauczyciele.

Uczniowie naszej szkoły na przestrzeni lat mogą poszczycić się wieloma osiągnięciami zarówno w nauce, jak i w sporcie. Zawsze nasza szkoła uczestniczyła w konkursach przedmiotowych na szczeblu gminnym, rejonowym, a nawet wojewódzkim.

Obecnie nasza placówka znajduje się w gminie Sitkówka-Nowiny. Dyrektorem szkoły jest pan magister Tomasz Gruszczyński. Jesteśmy nowoczesną szkołą z wieloletnią tradycją, szkołą gdzie wszyscy się znamy i lubimy, szkołą bardzo dobrze przygotowującą dzieci do dalszej nauki.

Zapewniamy bezpieczną, wolną od nałogów i przemocy szkołę, warunki do rozwoju różnorodnych zdolności i zainteresowań, opiekę pedagogiczną. Stwarzamy miłą i rodzinną atmosferę.

Do szkoły uczęszcza 84 dzieci, z którymi pracuje i którymi opiekuje się 14 nauczycieli. Posiadamy 9 izb lekcyjnych, salę gimnastyczną, salkę do gimnastyki korekcyjnej, boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, pracownię komputerową, bibliotekę, bibliotekę multimedialną, pracownię multimedialną.

Przy szkole funkcjonuje także świetlica szkolna (czynna w godz. 7:00 – 16:00) wraz ze stołówką. Dzieci mają zapewnioną opiekę pedagoga szkolnego, logopedy i pielęgniarki. W szkole funkcjonują także: Samorząd Uczniowski, Szkolne Koło Przyjaciół Armii Krajowej, Szkolne Koło PCK.

Od 2004 roku w naszej szkole działa Szkolne Ognisko Misyjne. 1 września 2008 roku Ognisko Misyjne przystąpiło do tzw. adopcji na odległość ,,Solidarni”. Akcja ta polega na nawiązaniu kontaktu z dzieckiem z Afryki poprzez misjonarzy i na niesieniu mu pomocy finansowej. Nasze ognisko adoptowało dziewczynkę z Tanzanii w Afryce, 17- letnią Bertę Sikitu Silvesta i zobowiązało się przez następnych kilka lat wspierać ją finansowo w kwocie 600 zł rocznie. Pieniądze te są przeznaczone na utrzymanie i na kształcenie Berty. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są jednozmianowo – od 800 do 1420.

Nasza szkoła znana jest z bardzo dobrze przygotowanej kadry pedagogicznej, dobrych warunków lokalowych, wyposażenia w pomoce dydaktyczne, a także bezpieczeństwa związanego z usytuowaniem szkoły. W szkole zainstalowany jest monitoring wizyjny- 16 kamer. Nasza placówka jest przyjazna dzieciom. Zapewnia im zdobycie potrzebnej wiedzy oraz pozwala miło, aktywnie i ciekawie spędzić czas podczas zajęć pozalekcyjnych. Są to koło informatyczne, matematyczne, polonistyczne, przyrodnicze, plastyczne, teatralne, taneczne, zajęcia karate, a także chór szkolny i SKS.

Uczniowie słabsi mają możliwość uzupełnienia i utrwalenia zdobytej wiedzy na zespołach wyrównawczych i konsultacjach przedmiotowych.

Współpracujemy z rodzicami i wychowawcami. Wychowujemy uczniów w szacunku dla drugiego człowieka, uczymy współdziałania, a nie rywalizacji. W naszych programach wiele miejsca zajmuje edukacja patriotyczna, ekologiczna, regionalna i kulturalna. Co roku, we wrześniu, organizujemy imprezę patriotyczno – plenerową przy pomniku w Szewcach. Dbamy również o wysoki poziom nauczania języków obcych.

Uczniowie uczestniczą w licznych konkursach, turniejach i zawodach sportowych, przeglądach artystycznych. Wspierani przez swoich wychowawców i nauczycieli uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki nie tylko na szczeblu gminnym, ale także i wojewódzkim.

1.01 2009 roku według projektu unijnego w naszej szkole powstał oddział przedszkolny. Przedszkolakami, oprócz nauczyciela prowadzącego, opiekują się: logopeda, instruktor taneczny, trener warsztatów dla rodziców i dzieci, muzyk i aktor, przygotowujący maluchów do występów w teatrzyku. Przedszkolaki zagwarantowane mają także wyżywienie. Znamy potrzeby dzieci, pamiętamy o naturalnej potrzebie ruchu i zabawy, dlatego nasze przedszkole posiada też dobrze wyposażoną bawialnię, gdzie najmłodsi mogą miło spędzać czas.

Dodaj komentarz