Egzamin ósmoklasisty 2022

Zmiany na egzaminie ósmoklasisty w 2022 r. – obowiązują zasady z roku ubiegłego

1460x616-2

W roku szkolnym 2021/2022, podobnie jak w roku szkolnym 2020/2021, egzamin ósmoklasisty  zostanie przeprowadzony na podstawie odrębnych wymagań egzaminacyjnych, określonych w przepisach rozporządzeń. „Wymagania te będą stanowiły zawężony katalog w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne na rok szkolny 2021/2022 będą tożsame z wymaganiami egzaminacyjnymi na rok szkolny 2020/2021, opracowanymi przez zespoły ekspertów powołanych przez Ministra Edukacji i Nauki”

Terminy główne egzaminu:

Dzień Przedmiot Godzina rozpoczęcia Czas trwania
25 maja, wtorek język polski 9:00 120 minut
26 maja, środa matematyka 9:00 100 minut
27 maja, czwartek język obcy nowożytny 9:00 90 minut

Szczegółowe informacje o egzaminie zgodnie z wymaganiami dostępne są na stronie CKE link