Dzień Bezpiecznego Internetu

dzien-bezpiecznego-internetu

D B I celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online.

Nauczyciele z naszej szkoły na zajęciach komputerowych oraz informatyce prowadzą zajęcia profilaktyczne w zakresie bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu.

Kolejny już rok Nasza szkoła bierze udział w konkursie „Szybuj Bezpiecznie w Internetowej Chmurze” organizowanym przez Świętokrzyskie Centrum  Nauczycieli w Kielcach.

Cele konkursu to:

– Upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.

– Zwiększenie poziomu wiedzy uczniów i ich rodziców na temat możliwości wykorzystania Internetu do pełnego uczestniczenia w życiu publicznym, społecznym i gospodarczym.

Zadaniem uczniów w tej edycji było: przygotowanie prezentacji dla swoich rodziców i innych członków rodziny na temat efektywnego i bezpiecznego wykorzystania szerokopasmowego łącza do Internetu w życiu codziennym. Aktualnie czekamy na wyniki konkursu!

Jednym  z wymogów uczestnictwa w konkursie było zorganizowanie spotkania  z funkcjonariusza policji i uczniami na tematy związane z cyberprzemocą, cyberprzestępczością oraz odpowiedzialnością prawną nieletnich.

Dlatego też  w dniu 17 stycznia 2014 r. odwiedził naszą szkołę Pan  sierż. szt. Paweł Grad    z Komisariatu Policji w Chęcinach. Przeprowadził on profilaktyczną pogadankę zarówno dla przedszkolaków jak i uczniów klas I-VI  i pokazał serię kreskówek „Owce w Sieci” na temat zagrożeń związanych z korzystaniem przez dzieci z Internetu, telefonów komórkowych i innych nowych technologii.  dla najmłodszych internautów stał się okazją do nauki, młodzieży pokazał ich internetowe zachowania w krzywym zwierciadle.  Dzieci z wielkim zaciekawieniem słuchały opowieści o zagubionych w Internecie Owieczkach  i walce dobra ze złem. Nie zabrakło również mini konkursu w czasie którego dzieciaki otrzymały pamiątkowe gadżety.

Przydatne linki:

sieciaki

owce

Ten wpis został opublikowany w kategorii Szkolne wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz