Oddziały przedszkolne

Przy Szkole Podstawowej w Bolechowicach działają trzy oddziały przedszkolne w czterech grupach wiekowych:

 • 3-latki – grupa „Motylki”
 • 4-latki – grupa ” Pszczółki
 • 5 i 6-latki – grupa „Biedronki”

Zajęcia w oddziałach przedszkolnych prowadzą nauczycielki:

 • mgr Ewa Krzysztofek
 • mgr Anna Marzec
 • mgr Aneta Gruszczyńska
 • mgr Kinga Kupis/mgr Sylwia Górska

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 06 30 – 16 30

Ramowy rozkład dnia

Godziny Zajęcia
0630 – 0810 Zabawy swobodne, praca indywidualna z dziećmi
0810 – 0820 Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe
0820 – 0830 Przygotowanie do śniadania (higiena osobista, czynności porządkowe i samoobsługowe)
0830 – 0900 Śniadanie
0900 – 0930 Zalęcia dydaktyczne (dzieci 5-, 6-letnie)
0900 – 0915 Zajęcia dydaktyczne (dzieci 3-, 4-letnie)
0915 – 0930 Zabawy swobodne dzieci 3-, 4-letnie
0930 – 1130 Pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia, spacery, gry,
1130 – 1200 Przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe
1200 – 1230 Obiad
1230 – 1430 Poobiedni odpoczynek, czytanie bajek, praca wyrównawcza, zajęcia indywidualne z dziećmi
1430 – 1500 Podwieczorek, czynności samoobsługowe
1500 – 1600 Pobyt na świeżym powietrzu, gry i zabawy ruchowe
1600 – 1630 Zabawy swobodne dzieci

Wyprawka przedszkolaka

BARDZO PROSZĘ, ABY WSZYSTKIE PRZYBORY SZKOLNE I MATERIAŁY BYŁY PODPISANE

Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bolechowicach

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 2. Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 3. Przy rekrutacji do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są:
  • dzieci 6-, 5-letnie odbywające roczne przygotowanie przedszkolne, mieszkające na terenie gminy Sitkówka-Nowiny,
  • dzieci 4-, 3-letnie mieszkające na obszarze gminy Sitkówka-Nowiny,
  • dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,
  • dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy,
  • dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych,
  • dzieci ze wskazaniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
  • dzieci obojga rodziców pracujących,
  • dzieci, które uczęszczały do przedszkola dotychczas lub ich rodzeństwo,
  • dzieci obcokrajowców na podobnych zasadach jak wszystkie inne.
 4. Dzieci zamieszkałe poza obszarem gminy Sitkówka-Nowiny przyjmuje się w przypadku, gdy przedszkole dysponuje wolnymi miejscami. Liczba dzieci w grupie – nie więcej niż 17 (3-4 latki) i 25 (5-6 latki).
 5. Przyjęć do przedszkola dokonuje dyrektor Szkoły Podstawowej w Bolechowicach.
 6. Rodzice starające się o przyjęcie dziecka do przedszkola powinni złożyć do dyrekcji podanie, prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola oraz informacyjną kartę zdrowia dziecka w wyznaczonym terminie.

 

Zajęcia dodatkowe

W oddziale przedszkolnym organizowane są zajęcia dodatkowe wszystkie BEZPŁATNE.
J. angielski, J.niemiecki– raz w tygodniu.

Naukę j. angielskiego prowadzi pani Sylwia Skrzyniarz.  Naukę j. niemieckiego prowadzi pani Katarzyna Ściana.
Katecheza – raz w tygodniu.  Zajęcia prowadzi p. Iwona Wajnberger – Korban
Zajęcia ruchowe
– dwa razy w tygodniu.  Zajęcia prowadzi p. Kamila Siciarska, Maciej Świt.

Tradycyjne imprezy i uroczystości organizowane w oddziale przedszkolnym

 • pasowanie na przedszkolaka;
 • imprezy ekologiczne: Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi;
 • uroczyste obchody Pluszowego Misia;
 • wróźby andrzejkowe połączone z zabawą andrzejkową;
 • spotkanie ze Św. Mikołajem;
 • bal karnawalowy;
 • spotkanie opłatkowe;
 • uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Mamy i Taty, Dnia Dziecka;
 • pożegnanie przedszkola.

Dodaj komentarz