Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Zajęcia lekcyjne

Od poniedziałku, 18 stycznia   wraca nauka stacjonarna dla uczniów klas I-III z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego określonego w   wytycznych MEiN, MZ i GIS. Wszystkie zajęcia będą się odbywały zgodnie z dotychczas  obowiązującym planem lekcji.

Każda klasa będzie przebywać w swojej klasie z nauczycielem wychowawcą. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć je w indywidualną osłonę nosa  i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej ( bus szkolny ) zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Dodatkowo w celu zapewnienia bezpiecznych warunków do odpoczynku każda klasa ma do dyspozycji własną strefę pozwalającą  na zachowanie dystansu i ograniczenie kontaktu z innymi klasami.

Świetlica

Świetlica szkolna będzie czynna od godziny 6.30 do 16.30. Pierwszeństwo w korzystaniu z zajęć opiekuńczych w świetlicy mają dzieci Rodziców pracujących.    

Transport szkolny                                                     

Bus szkolny w godzinach porannych kursuje na dotychczasowych zasadach, natomiast odjazd dzieci ze szkoły przewidziany jest na godzinę 14.30.(poniedziałek, wtorek), 13.10 ( środa – piątek).  O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco. Jednocześnie proszę, aby ci z państwa, którzy dysponują własnym środkiem transportu i wolnym czasem zapewniali dzieciom dojazd  i odjazd  we własnym zakresie na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć i bezpośrednio po ich zakończeniu.

Stołówka Szkolna

Przypominam, że dzieci korzystające ze stołówki szkolnej, na podstawie złożonej deklaracji są logowane każdego dnia w sekretariacie szkoły. Rodzice są zobowiązani do informowania o nieobecności ucznia w szkole do godziny 8.30. W przeciwnym razie opłata za obiad będzie naliczona.

Poniżej link do  Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych określających szczegółowe zasady obowiązujących w placówkach oświatowych.

Dyrektor Urszula Wierzbicka

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-gis-mz-i-men
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.