Informacja

Za zgodą organu prowadzącego i w związku z potwierdzeniem wirusa Covid- 19 u pracownicy przedszkola informujemy, że placówka będzie nieczynna od dnia 06 listopada do 13 listopada 2020 r.

Podstawa prawna:

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I I N A U K I  z listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informacją Kuratorium Oświaty
w Kielcach z dnia 05 listopada br.

Informujemy, że świetlica szkolna w godzinach 7.00 – 15.00 zapewni opiekę uczniom klas I-III, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19 czyli pracowników służby zdrowia i służb mundurowych.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.