Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

prawa 1

20 listopada, w naszej szkole po raz drugi obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Uchwałę w tej sprawie – na wniosek Rzecznika Praw Dziecka, Marka Michalaka – podjął 7 listopada 2014 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.      Wprowadzanie do problematyki zagadnienia przedstawili na apelu szkolnym najstarsi uczniowie szkoły. Szóstoklasiści wyjaśnili czym jest Konwencja Praw Dziecka oraz przedstawili podstawowe prawa zawarte w tym dokumencie, wykorzystując przygotowaną przez siebie prezentację.

Uczestnicy wysłuchali piosenki zespołu –  Mała Orkiestra Dni Naszych: Piosenka o Prawach dziecka.

prawa

Trochę ciekawostek:

Prawa dziecka określają pozycję prawną osoby, która nie ukooczyła 18. roku życia i jest obywatelem danego kraju.

Historia praw dziecka wiąże się z powstałymi pod koniec XIX wieku towarzystwami międzynarodowymi, których zadaniem była ochrona dzieci przed nędzą i wyzyskiem, a także działalność na rzecz łagodzenia surowości prawa karnego stosowanego wówczas również wobec dzieci.

Pierwszy akt międzynarodowy chroniący prawa człowieka dotyczył właśnie dzieci: Międzynarodowy Związek Pomocy Dzieciom ogłosił w 1920 roku w Genewie pierwszą Deklarację Praw Dziecka. Została ona przyjęta w 1924 roku przez Ligę Narodów i znana jest pod nazwą Deklaracji Genewskiej. Dokument ten w preambule zawiera znane zdanie o tym, że „ludzkość powinna dać dziecku wszystko, co posiada najlepszego”.

10 grudnia 1948 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych uchwaliło Powszechną Deklarację Praw Człowieka. To w niej zawarte są prawa mówiące o tym, że wszystkie dzieci, bez względu na ich pochodzenie, mają prawo do korzystania z takiej samej ochrony.

Deklaracja Praw Dziecka przyjęta przez ONZ w 1959 roku, potwierdziła postanowienia poprzednich dokumentów i rozszerzyła prawa na dzieci ułomne, chore umysłowo, nieprzystosowane społecznie i sieroty.

Najważniejszym aktem prawnym, który określa prawa dziecka jest Konwencja o Prawach Dziecka. Potocznie nazywa się ją Światową Konstytucją Praw Dziecka. Inicjatorem Konwencji Praw Dziecka była Polska, która zgłosiła jej projekt 7 lutego 1978 roku. Prace nad Konwencją trwały 11 lat. Uchwalono ją jednomyślnie 20 listopada 1989 roku na Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych.

Na katalog praw przyznanych dziecku składają się prawa cywilne, socjalne, kulturalne i polityczne. Nie przyznano dzieciom praw ekonomicznych, pozostawiając je pod opieką dorosłych. 192 kraje zdecydowały się przystąpił do Konwencji Praw Dziecka i zobowiązały się do respektowania i realizowania jego zapisów. Polska uczyniła to w 1991 roku.

List z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka (20 listopada) LINK

Ten wpis został opublikowany w kategorii Szkolne wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz