Jedyni w województwie – Certyfikat Świetlica przyjazna uczniowi

Jedyni w województwie – Certyfikat Świetlica przyjazna uczniowi

 grupa dzieci z certyfikatem        Od października do lutego Szkoła Podstawowa w Bolechowicach brała udział w ogólnopolskim konkursie „Baw się i ucz! świetlica szkolna przyjazna uczniowi” zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Celem konkursu było zaprezentowanie świetlicy szkolnej jako miejsca do nauki ale również zabawy.Należało wykonać 10 zadań: plastycznych, teatralnych, fotograficznych, literackich, prowadzenie pogadanek, debat, wystawianie opinii. Za każde z nich można było uzyskać maksymalnie 10 punktów. Aby zdobyć certyfikat należało zdobyć co najmniej 80 pkt na 100 możliwych.

Zadanie 1. to zorganizowanie przedstawienia/teatrzyku na podstawie wspólnie wybranej bajki/opowiadania.

„Współcześnie i nie tylko” – to przeniesienie historii Świętej Rodziny do czasów współczesnych wystawione podczas jasełek szkolnych. W przygotowania zaangażowali się nie tylko prawie wszyscy uczniowie, ale również przedszkolaki. Łącznie około 120 dzieci. Część z nich (przedszkolaki, uczniowie klas młodszych) śpiewały kolędy i pastorałki, a część wzięła udział w przedstawieniu. Samo przedstawienie nie byłoby tak widowiskowe, gdyby nie wspaniałe dekoracje. Dynamicznie zmieniająca się scenografia wymagała zaangażowania nie tylko nauczycieli i innych pracowników szkoły, ale również uczniów i ich rodziców. Oni również pomagali w wykonaniu większości dekoracji i kostiumów. Na uwagę zasługuje zwłaszcza lokomotywa, która dymiła, świeciła i „płonął” w niej ogień zupełnie tak jak w prawdziwej. Jedynie nie poruszała się po prowizorycznych torach.

ciuchcia

Dzieci wytrwale ćwiczyły dykcję, pracowały nad głosem i ruchem scenicznym pod okiem nauczyciela języka polskiego Justyny Wielgus i muzyki Magdaleny Misztal.

 Zadanie 2. to przeprowadzenie debaty uczniowskiej nt. „Zdrowie na talerzu” zakończonej testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę (prace plastyczne, test wiedzy…).

      Z tego zadania konkursowego postanowiono w Bolechowicach uczynić projekt profilaktyczno – edukacyjny pod tytułem „Smacznie, kolorowo i na pewno zdrowo”. Jego adresatami byli wszyscy uczniowie, a pomysłodawcą i autorem projektu była pani Bogna Kuźmuk. Realizacja projektu odbyła się w trzech etapach: prezentacja multimedialna (panie Anna Koprowska, Bogna Kuźmuk, Iwona Wajnberger – Korban i Monika Osuch) zajęcia praktyczne (wszystkie dzieci wraz z nauczycielami), quiz podsumowujący zdobytą przez uczniów wiedzę (panie Anna Koprowska, Iwona Wajnberger – Korban i Monika Osuch).

Konkurs plastyczny „Zdrowie na talerzu” wykorzystywał nietypowy materiał plastyczny – zdrowe produkty żywnościowe i był on następstwem przeprowadzonej prezentacji i dyskusji w poszczególnych klasach. Przyczyniło się to do podniesienia wiedzy, umiejętności i świadomości dzieci z zakresu działania na rzecz własnego zdrowia. Po zakończeniu projektu niektóre dzieci prezentowały śniadania naszykowane do szkoły, skomponowane zgodnie z zasadami zdrowego żywienia, przygotowane kolorowo, pomysłowo i zabawnie.

            Nietypowy konkurs plastyczny przyniósł dużo lepsze efekty niż standardowa praca wykonana przy pomocy kredek lub farb.

 Zadanie 3. – pogadanka z uczniami na temat wakacyjnych podróży na podstawie własnych przeżyć, zgromadzonych pamiątek i zdjęć oraz wykonanie prac plastycznych na ten temat.

Dzieci bardzo chętnie opowiadały o miejscach swojego pobytu, dzieliły się z innymi wrażeniami, pokazywały przywiezione pamiątki. Bardzo chętnie odszukiwały na mapie Polski te miejsca, które odwiedziły.

Na podstawie wspomnień i opowiadań wykonywały indywidualne prace plastyczne pt. „Wspomnienia z wakacji”. Wykonały również techniką kolażu dwie prace wspólne z podziałem na grupy wiekowe: dzieci z klas I i II wykonały „Pocztówkę z wakacji”, a z klas III i IV „Wakacyjną mapę podróży”.

Opiekunem zadania była pani Bogna Kuźmuk.

Zadanie 4. – zorganizowanie w ramach tygodnia Harrego Pottera konkursu na wykonanie czarodziejskiej różdżki i czapki.

        W listopadzie odbył się cykl zajęć poświęcony bohaterowi książek J. K. Rowling „Harry Potter”. Podczas nich dzieci wysłuchały fragmentów książek, omawiały najciekawsze przygody chłopca, omawiały atrybuty czarodziejów, wykonywały swoje pierwsze czapki i różdżki. Ogłoszono również długoterminowy konkurs plastyczny na wykonanie czarodziejskiej różdżki i czapki czarodzieja, które wykorzystano podczas szkolnych Andrzejek.

Opiekunem zadania była pani Bogna Kuźmuk

 Zadanie 5. Rozmowa nt. bezpieczeństwa korzystania z Internetu i zakazu kontaktów z nieznajomymi w Sieci (szczególne uczulenie na przekazanie swoich danych, adresu, zachęty do spotkania), praca plastyczna.

Konkurs plastyczny poprzedzony został zajęciami teoretyczno – warsztatowymi. Uczniowie z klas IV-VI przygotowali dla najmłodszych uczniów apel i przedstawienie, którego nadrzędnym celem było zapoznanie uczestników z zasadami bezpiecznego poruszania się po Internecie.  Podczas zajęć  dzieci mogły poznać niektóre zagrożenia czyhające na nie w Internecie i dowiedzieć się, jak ich unikać…

Zasady, które poznały to m.in:

 • Nie ufaj osobom poznanym w Sieci.
 • Nie podawaj swoich danych osobowych.
 • Mów dorosłym, gdy coś Cię zaniepokoi.
 • Zabezpiecz swój komputer.

Podczas drugiej części zajęć uczniowie klas starszych przygotowali scenkę na temat uzależnienia od Internetu, która miała na celu przypomnieć i uświadomić wszystkim jakie zagrożenia mogą być następstwem niewłaściwego korzystania z komputera i Sieci.

Został również rozstrzygnięty konkurs plastyczno-multimedialny „Bądź bezpieczny w Internecie”.

Opiekunami zadania były panie Sylwia Skrzyniarz i Marta Czwartosz – Mołas.

Zadanie 6. – przeprowadzenie szkolnego konkursu recytatorskiego pod hasłem „ZOO Jana Brzechwy” wraz z konkursem plastycznym.

Realizując to zadanie zostało ono rozszerzone i zorganizowano powiatowy konkurs recytatorski pt.  „Zoo” i inne wiersze Jana Brzechwy”. Jego pomysłodawcą była pani Bogna Kuźmuk. Warunkiem uczestnictwa było wyrecytowanie przez uczniów dwóch krótszych wierszy z cyklu „Zoo” i jednego dłuższego – dowolnie wybranego. Każdy z uczestników musiał zaprezentować, oprócz znajomości wierszy, własnoręcznie wykonane rysunki prezentowanych przez siebie zwierząt.

Na początku troje uczniów z Bolechowic wcieliło się w rolę narratorów i przeczytało kilka wierszy Jana Brzechwy. W części konkursowej niektórzy z uczestników zaprezentowali nie tylko wspaniałe rysunki, wykonane różnorodnymi technikami, ale również stosowny strój wraz z rekwizytami. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami oraz cennymi upominkami, w postaci puzzli, książek i przyborów szkolnych.

W dobie programów komputerowych, gier i filmów powoli zanika pasja czytania, zwłaszcza poezji. Aby temu zapobiec i aby nie zapomnieć o wspaniałych twórcach poezji dziecięcej należy organizować konkursy podobne do tego.

Zadanie 7: – uczyć, bawić, wychowywać – to kolejne zadanie, które polegało na przeprowadzeniu pogadanek z uczniami nt. roli świetlicy szkolnej oraz wykonaniu prac plastycznych.

        W dyskusjach z uczniami na pierwszym planie przewijało się traktowanie świetlicy jako drugiego domu i miejsca spotkań z koleżankami i kolegami, nie zawsze możliwe po lekcjach (duże odległości między miejscami zamieszkania poszczególnych dzieci). W dalszej kolejności uczniowie wymieniali atrakcyjne metody pracy na zajęciach świetlicowych, zwłaszcza różnorodne i nieznane im wcześniej techniki plastyczne oraz nietypowe materiały wykorzystywane do kompozycji prac. Podobało im się zwłaszcza wykorzystywanie materiałów, które wydają się niepotrzebne, a na świetlicy znajdują wielorakie i zaskakujące zastosowanie, tj:  stare guziki, cekiny, nakrętki, rolki po papierze toaletowym, patyki, szyszki, dary natury, ścinki materiałów, kawałki włóczki, druciki, wykałaczki, itp.

Najbardziej atrakcyjne dla uczniów są zajęcia, w których mogą poznać nowe, ciekawe i  nietypowe techniki plastyczne np.: orgiami przestrzenne, technika patchworku, quilng, dekupage, prace przestrzenne i półprzestrzenne.

Dzieci bardzo chętnie uczęszczają na świetlicę, nie chcą wracać do domu przed zakończeniem godzin pracy świetlicy. Jest to dla nich świetny sposób na spędzanie czasu wolnego, podtrzymywanie przyjaźni, zabawy w większym gronie. Tu mają możliwość poznawania ciekawych ludzi, zwiedzania ciekawych miejsc, wyjazdów do innych świetlic. Tu również mają możliwość brania udziału w licznych konkursach i imprezach,  poznawania zasad dobrego wychowania, savoir – vivre. Czasami świetlica to więcej niż drugi dom.

Opiekunem zadania była pani Bogna Kuźmuk.

Zadanie 8 – zorganizowanie przez pracowników świetlicy szkolnej dnia wspólnego czytania pod nazwą „Czytanie łączy pokolenia”. Szkoła może zaprosić rodziców i dziadków do wspólnego czytania wybranych pozycji z dostosowaniem do wieku uczniów.

Współczesny świat kształtowany jest przez wszechobecną telewizję, komputery i Internet. Zdawać by się mogło, że czytanie książek to przeżytek, relikt minionych epok, narzędzie spowalniające postęp, zabierające czas. Jednakże książka jest nadal najważniejszym środkiem do przekazywania wiedzy, a co najważniejsze – pewnym i rzetelnym (czego nie można powiedzieć o Internecie). Ma ona olbrzymi i niepodważalny udział w kształtowaniu i rozwoju osobowości młodego człowieka. To dzięki książkom dziecko zdobywa podstawową wiedzę, uczy się przeżywać i prawidłowo reagować na różnorodne bodźce, czerpie pozytywne wzory zachowań i osobowościowe, nie zawsze dostarczone przez rodzinę. Książki pozwalają uporać się młodemu człowiekowi z różnorodnymi emocjami – żalem, gniewem, lękiem czy smutkiem. Zdobycie dobrych doświadczeń jest zwłaszcza bardzo ważne dla dzieci z rodzin patologicznych.

Głośne czytanie buduje wzajemne poczucie bliskości, relacje pomiędzy czytającymi i słuchającymi nabierają nowej jakości, a czytane fragmenty rozwijają wyobraźnię, wzbogacają słownictwo i wzmacniają poczucie wartości dzieci.

Pamięta się o tym w Szkole Podstawowej w Bolechowicach, gdzie książki czytali starsi uczniowie młodszym, pracownicy szkoły starszym, a rodzice, dziadkowie i rodzeństwo wszystkim w podziale na grupy wiekowe.

Po akcji czytania zaobserwowano zwiększoną ilość wypożyczonych książek nie tylko dla dzieci, ale również dla starszej młodzieży i dorosłych.

Opiekunem zadania była pani Bogna Kuźmuk.

Zadanie 9 – przygotowanie przez pracowników świetlicy szkolnej opinii na temat pracy z uczniem zdolnym oraz z uczniem mającym trudności w nauce.

Szczegółową opinię na ten temat przygotowała pani Bogna Kuźmuk przy pomocy pani Anny Koprowskiej.

Mając na uwadze dobro ucznia w Szkole w Bolechowicach realizuje się  następujące zajęcia:

 • Koła przedmiotowe: polonistyczne, matematyczne, przyrodnicze, językowe (język angielski i niemiecki)
 • Przygotowanie do konkursów przedmiotowych
 • Nauka gry na instrumentach (instrumentarium Orffa, instrumenty klawiszowe)
 • ZDW dla klas I – III
 • Zajęcia wyrównawcze dla klas IV – VI
 • Nauczanie indywidualne
 • Zajęcia rewidalizacyjne
 • Koło teatralne
 • Konsultacje przedmiotowe
 • Zajęcia koordynacyjno – ruchowe
 • Zajęcia sportowe (ogólnorozwojowe, karate, basen, gry i zabawy dla młodszych)
 • Zajęcia plastyczne
 • Zajęcia informatyczne

Poza tym szkoła stale współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i psychologiem. Regularnie odbywają się również zajęcia logopedyczne i socjoterapeutyczne, prelekcje (dotyczące zdrowego i higienicznego tryby życia, bezpieczeństwa, środowiska i jego ochrony) oraz spotkania z ciekawymi ludźmi (filatelista, myśliwy, leśniczy, strażak, górnik, entomolog, policjant, itp.).

Szkoła kataloguje i przechowuje wszelkie osiągnięcia uczniów oraz prezentuje je na forum.

 

Zadanie 10 – zorganizowanie, w ramach tygodnia Polska Złota Jesień, ogólnoszkolnego konkursu na przygotowanie opowiadań/zdjęć/prac plastycznych pt. Jesienny.

         W połowie października rozpoczęto cykl zajęć pt. „Polska Złota Jesień”. W jego ramach uczniowie omawiali zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią, kolory dominujące w tym czasie, aktywność zwierząt, piękno polskiego jesiennego krajobrazu. Na pokazie multimedialnym „Turysto, szanuj środowisko” omówione zostały m. in. zasady zachowania się w lesie, zwierzęta, które można spotkać w najbliższej okolicy, grzyby jadalne i trujące. Dzieci odbyły spacer wokół terenu szkoły w celu zaobserwowania zachodzących zmian i uwrażliwienia ich na piękno kolorystyki jesiennej.

Na podstawie tych działań zorganizowano ogólnoszkolny konkurs „Jesienny spacer – jesień złotem malowana”. Uczniowie nie podjęli tematu literackiego i fotograficznego, natomiast bardzo chętnie wykonywali prace plastyczne związane z tematyką jesienną. Dzieci wykonały szereg prac indywidualnych oraz dwie zbiorowe, wykorzystując dary jesieni: kolorowe liście, dziką różę, trzmielinę, kasztany.

Opiekunami zadania były panie: Bogna Kuźmuk, Anna Koprowska, Wioletta Telesiewicz.

Ostatnim zadaniem, aczkolwiek nie punktowanym, ale wymaganym, było ukończenie kursu „Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi”, który w został przeprowadzony w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Kurs taki ukończyła pani Bogna Kuźmuk.

27 lutego zostały wysłane ostatnie dokumenty i oto MAMY CERTYFIKAT, JAKO SZKOŁA PRZYJAZNA UCZNIOM.

dyplom+szkoły

 Artykuł w Echo Dnia echodnia

Ten wpis został opublikowany w kategorii Szkolne wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz