Obóz językowy dla uczestniczki projektu językowego! (SEC)

W naszej szkole realizowany jest roczny projekt grantowy zorientowany na naukę języka angielskiego, zwłaszcza kompetencje mówienia i naukę języka i kultury kraju poprzez zabawę i inne zajęcia wykraczające poza ławkę szkolną.

Grant przydzielany jest przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, w ramach ścieżki English Teaching Activities, dla szkół, które złożyły najlepsze propozycje realizacji projektu edukacyjnego. Na terenie szkoły projekt koordynuje i zajęcia prowadzi Sylwia Skrzyniarz.

Uczestniczka projektu „School English Club”, obecnie uczennica klasy VI klasy NIKOLA KMIECIK, dodatkowo została zakwalifikowana do wyjazdu w lipcu na dwutygodniowy obóz językowy do Załęcza Wielkiego, gdzie od wielu lat organizowane są corocznie zajęcia wakacyjne o charakterze edukacyjnym. Możliwość wyjazdu mają uczniowie, którzy potrafią sprawnie rozmawiać w języku angielskim. Koszt udziału w zajęciach, ponad 2 500 zł, jest całkowicie pokrywany przez program English Teaching Activities. GRATULUJEMY!

Warsztaty prowadzone są przez lektorów z USA rekrutowanych we współpracy z Fundacją Kościuszkowską z USA. W ich programie przewidziano również miejsce na rekreację. Po południu odbywają się zajęcia warsztatowe aktywne skupiające młodzież o podobnych zainteresowaniach i uzdolnieniach. Soboty i niedziele to wycieczki i program integracyjno-sportowy. Oprócz nauki i pogłębienia znajomości języka angielskiego, obozy służą także popularyzacji kultury polskiej i amerykańskiej. Obozy językowe podlegają nadzorowi MEN, Polskiego Komitetu ds. UNESCO przy współpracy z Fundacja Kościuszkowską z USA.

Przypomnijmy projekt w szkole działa dzięki autorowi i fundatorowi programu POLSKO -AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI oraz realizatorowi Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA w ramach ścieżki ENGLISH TEACHING ACTIVITIES.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii, English Teaching. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz