Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach ogłasza nabór dzieci do Przedszkola Samorządowego na rok szkolny 2021/2022.

Zapisy rozpoczynają się od dnia 01 marca 2021r. do 31 marca 2021 r.

Rodzice dzieci po raz pierwszy ubiegających się o przyjęcie zapraszamy po wniosek o przyjęcie do przedszkola do sekretariatu szkoły w godzinach: od 8.00-15.00 lub na naszą stronę internetową (www.spbolechowice.pl do pobrania w zakładce: rekrutacja – oddziały przedszkolne).

Rodzice dzieci już uczęszczających do oddziału przedszkolnego składają deklarację o  kontynuację uczęszczania do przedszkolana rok szkolny 2021/2022. Deklaracje są dostępne w sekretariacie szkoły, jak również na stronie internetowej  (www.spbolechowice.pl, do pobrania w zakładce: rekrutacja – oddziały przedszkolne).

Wnioski należy złożyć najpóźniej do 31 marca 2021 r. a deklaracje należy złożyć najpóźniej do 26 lutego 2021 r.

Informujemy, iż dzieci 6 – letnie (ur. w 2015 r.) objęte są obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego do podjęcia nauki w szkole.

Przedszkole zapewnia miejsca w pierwszej kolejności dzieciom 6 – letnim urodzonym w 2015 r. (obowiązek przedszkolny) mieszkającym

na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, tj. obwód szkoły: Bolechowice i Wola Murowana.

Szczegóły przyjęcia do przedszkola określa Zarządzenie nr WG.0050.10.2021 Wójta Gminy Nowiny z dnia 25 stycznia 2021 r. i załącznik nr 2 do ww. Zarządzenia – Zasady Rekrutacji, który zamieszczony zostaje na tablicy informacyjnej, jak również na stronie internetowej szkoły  www.spbolechowice.pl, w zakładce: rekrutacja – oddziały przedszkolne.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj
Opublikowano Rekrutacja | Otagowano , | Skomentuj

Zajęcia lekcyjne

Od poniedziałku, 18 stycznia   wraca nauka stacjonarna dla uczniów klas I-III z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego określonego w   wytycznych MEiN, MZ i GIS. Wszystkie zajęcia będą się odbywały zgodnie z dotychczas  obowiązującym planem lekcji.

Każda klasa będzie przebywać w swojej klasie z nauczycielem wychowawcą. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć je w indywidualną osłonę nosa  i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej ( bus szkolny ) zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Dodatkowo w celu zapewnienia bezpiecznych warunków do odpoczynku każda klasa ma do dyspozycji własną strefę pozwalającą  na zachowanie dystansu i ograniczenie kontaktu z innymi klasami.

Świetlica

Świetlica szkolna będzie czynna od godziny 6.30 do 16.30. Pierwszeństwo w korzystaniu z zajęć opiekuńczych w świetlicy mają dzieci Rodziców pracujących.    

Transport szkolny                                                     

Bus szkolny w godzinach porannych kursuje na dotychczasowych zasadach, natomiast odjazd dzieci ze szkoły przewidziany jest na godzinę 14.30.(poniedziałek, wtorek), 13.10 ( środa – piątek).  O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco. Jednocześnie proszę, aby ci z państwa, którzy dysponują własnym środkiem transportu i wolnym czasem zapewniali dzieciom dojazd  i odjazd  we własnym zakresie na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć i bezpośrednio po ich zakończeniu.

Stołówka Szkolna

Przypominam, że dzieci korzystające ze stołówki szkolnej, na podstawie złożonej deklaracji są logowane każdego dnia w sekretariacie szkoły. Rodzice są zobowiązani do informowania o nieobecności ucznia w szkole do godziny 8.30. W przeciwnym razie opłata za obiad będzie naliczona.

Poniżej link do  Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych określających szczegółowe zasady obowiązujących w placówkach oświatowych.

Dyrektor Urszula Wierzbicka

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-gis-mz-i-men
Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Pod takim hasłem 21 listopada 2020 roku rozpoczęliśmy obchody Światowego Dnia Życzliwości, którego głównym celem jest zachęcenie do dzielenia się uprzejmością, wzajemnego jej okazywania i niesienia pomocy w przekonaniu, że dobro wraca. Data ta już od kilku lat na stałe wpisała się do kalendarza naszych uroczystości szkolnych, jednak w tym roku szczególnie zapada w pamięć, kiedy to kontakty międzyludzkie zostały mocno ograniczone, a edukacja szkolna przebiega zdalnie, za szkłem ekranu komputera.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Nasi uczniowie wyróżnieni w ogólnopolskim konkursie z dziedziny fizyki doświadczalnej!!!
Miło nam poinformować, że uczniowie:
Kacper Molenda (klasa VII)
Filip Prędotka i Norbert Ziółkowski (klasa VII)
Klasa VIII (jako drużyna),
otrzymała wyróżnienie w konkursie Aktywni Eksperymentatorzy organizowanym przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie! Konkurs powstał z inicjatywy Lubelskiego Stowarzyszenia Edukacyjno-Naukowego w ramach projektu: Społeczne Repozytorium Doświadczeń.
Serdecznie gratulujemy!
Poniżej wyróżnione prace.

Film pierwszy

Film drugi

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Za zgodą organu prowadzącego i w związku z potwierdzeniem wirusa Covid- 19 u pracownicy przedszkola informujemy, że placówka będzie nieczynna od dnia 06 listopada do 13 listopada 2020 r.

Podstawa prawna:

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I I N A U K I  z listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informacją Kuratorium Oświaty
w Kielcach z dnia 05 listopada br.

Informujemy, że świetlica szkolna w godzinach 7.00 – 15.00 zapewni opiekę uczniom klas I-III, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19 czyli pracowników służby zdrowia i służb mundurowych.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Szanowni Państwo,
W związku z potwierdzonym przypadkiem zakażenia wirusem SARS-COV 2 wśród pracowników Przedszkola informuję, że za zgodą Organu Prowadzącego od dnia 06 listopada do dnia 13 listopada 2020r przedszkole będzie nieczynne.
Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość
Z wyrazami szacunku – dyrektor Urszula Wierzbicka

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Szanowni Rodzice! Drodzy uczniowie!

Zgodnie z dzisiejszymi wytycznymi Rządu RP od dnia 26 października do odwołania w klasach 4-8 rozpoczynamy zdalne nauczanie.

Prosimy o śledzenie strony internetowej szkoły oraz odczytywanie wiadomości w edzienniku!

Pani Dyrektor prześle Wszystkim rodzicom uczniów klas-4-8 szczegółowe informacje dotyczące organizacji procesu nauczania zdalnego w naszej szkole.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj