Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, że 20 kwietnia 2021 r. zmarła
MARIANNA WAJNBERGER długoletni nauczyciel naszej szkoły.

Zapamiętamy Ją jako ciepłą, miłą i otwartą koleżankę.

Całej Rodzinie składamy szczere kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Szkolny konkurs profilaktyczny dotyczący uzależnień rozstrzygnięty


Konkurs, którego organizatorami byli pedagog Anna Koprowska i nauczyciel biologii
Agata Giełżecka skierowany był do uczniów klas IV – VIII. Dotyczył działań związanych
z profilaktyką alkoholową, antynikotynową, przeciwdziałaniem narkomanii, a także
uzależnień od urządzeń elektronicznych.
Celem konkursu było podniesienie świadomości dzieci i młodzieży na temat
negatywnych konsekwencji wynikających z zażywania środków psychoaktywnych,
w szczególności alkoholu, narkotyków, nikotyny oraz nadmiernego korzystania
z urządzeń elektronicznych.
Uczniowie spośród trzech kategorii prac mieli do wyboru wykonanie plakatu, ulotki
lub przygotowanie wiersza zawierającego hasło przewodnie. Treści zadań skierowane
były na dostarczenie podstawowych wiadomości o substancjach uzależniających,
propagowanie wiedzy na temat ich szkodliwości, wpływu zdrowego stylu życia na
sprawność psychiczną i kondycję fizyczną.
Konkurs ten poprzedzony był cyklem zajęć profilaktycznych na temat umiejętności
rozpoznawania fizycznych, psychologicznych cech i skutków uzależnienia. propagowanie
życia bez nałogów, skłanianie uczniów do zachowań asertywnych, zachęcanie do
aktywnego trybu życia, a także rozwijania wyobraźni plastycznej i twórczej.
Cieszymy się, że uczniowie rzetelnie podeszli do zadań. Największym
zainteresowaniem cieszyła się kategoria wierszy. Po burzliwych dyskusjach jury
wyłoniono zwycięzców. Serdecznie wszystkim gratulujemy!


I miejsce Gabriela Chrabąszcz ucz. kl. VII
II miejsce Dawid Barto ucz. kl. VI
III miejsce Jakub Kornecki ucz. kl. IV
Kategoria: ulotka
I miejsce Mikołaj Kasperek ucz. kl. VII
II miejsce Agata Artomska ucz. kl. VII

III miejsce Hanna Sobczyk ucz. kl. VII
Kategoria: wiersz
I miejsce Kacper Molenda ucz. kl. VII
II miejsce Oliwia Kurtek ucz. kl. VI
III miejsce Robert Woś ucz. kl. VI
Wyróżnienie Wiktor Koczotowski ucz. kl. IV

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Informacja

Informujemy, że listy dzieci przyjętych do Przedszkola Samorządowego w Bolechowicach zostały wywieszone w budynku szkoły. Jednocześnie prosimy rodziców dzieci przyjętych o złożenia oświadczenia woli tzn. potwierdzenia woli przyjęcia  dziecka do przedszkola, które jest zamieszczone w zakładce rekrutacja-oddziały przedszkolne, zeskanowanie i przesłanie drogą elektroniczną na adres bolechowice10@wp.pl , wrzucenie do skrzynki podawczej w budynku szkoły lub osobiste dostarczenie do sekretariatu szkoły  w nieprzekraczalnym terminie do 20 kwietnia br. 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

W związku z przedłużeniem obowiązujących obostrzeń do 18 kwietnia 2021 roku  informujemy, że przedszkole pozostaje nadal zamknięte.

Z opieki w przedszkolu , mogą korzystać dzieci,  których rodzice: 

 a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                     i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek. 

Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola w dniu 12 kwietnia( poniedziałek) 2021r jest przedłożenie  przez rodziców/prawnych opiekunów pracownikowi przyjmującemu dziecko, wniosku (zał.2) o zapewnienie opieki przedszkolnej  i oświadczenia o wykonywanej pracy.( zał.1).

Bardzo proszę o wcześniejsze poinformowanie nauczycieli Państwa dziecka, jeśli ktoś z Państwa zdecyduje się przyprowadzić dziecko.

Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia w formie zdalnego nauczania będzie się odbywała poprzez komunikację elektroniczną.

WAŻNE: Dnia 12 kwietnia 2021 ( poniedziałek) nie zapewniamy wyżywienia.

Z wyrazami szacunku

 Dyrektor –Urszula Wierzbicka

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Życzenia wielkanocne

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Brawo!!!

Uczennica klasy VII Hanna Sobczyk, w dniach 19 i 25 października 2020 roku, z ramienia Centrum Językowego Helen Doron w Kielcach, wzięła udział w międzynarodowym egzaminie językowym Cambridge. Uczennica uzyskała międzynarodowy certyfikat A2 Key for Schools, będący rzetelnym odzwierciedleniem znajomości i umiejętności językowych na poziomie A2 zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Hanna zdała egzamin z wyróżnieniem potwierdzając znajomość języka angielskiego na poziomie B1.

Haniu serdecznie GRATULUJEMY!

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Zamknięcie przedszkola

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem dotyczącym zamknięcia przedszkola w związku z sytuacja pandemiczną.

Drodzy Rodzice

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców Rząd podjął decyzję o zamknięciu przedszkoli i żłobków od 27 marca do 09 kwietnia 2021r. Z przykrością informuję,    że również nasze przedszkole zawiesza swoją działalność na ten czas. Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).

Prosimy o zgłaszanie w dniu jutrzejszym, tj. 26.03.2021r. do nauczycielek grup, dzieci, które w tych dniach mogą i chcą  z tego uprawnienia  skorzystać.

Natomiast do środy tj. 31.03.2021r. prosimy rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w okresie zamknięcia o dostarczenie do przedszkola zaświadczenia o zatrudnieniu, uprawniającym do korzystania z opieki placówki.

Informuję również, że w tych dniach przedszkole nie będzie miało możliwości zapewnić dzieciom wyżywienia.

Ważne!  Zgodnie z zapewnieniem Rządu, Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Z wyrazami szacunku dyrektor – Urszula Wierzbicka

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Informacje dotyczące funkcjonowania szkoły od dnia 22.03.2021 r.

W związku z sytuacją pandemiczną Ministerstwo Edukacji i Nauki wydało rozporządzenie dotyczące funkcjonowania szkół w dniach: 22 marca 11 kwietnia 2021 roku. Bardzo prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Dzień Świętego Patryka 17 marca :)

🍀HAPPY ST. PATRICK’S DAY!🍀

W klasie drugiej na zajęciach języka angielskiego obchodziliśmy Dzień świętego Patryka – patrona Irlandii.

Dla wszystkich Irlandczyków 17 marca to święto narodowe, ale i w innych częściach świata coraz częściej obchodzone.

Nasi uczniowie mieli okazję dowiedzieć się co nieco o tym dniu – poznali tradycje i symbole z nim związane, próbowali nauczyć się irlandzkiego tańca, grali w gry interaktywne a nawet mogli na chwilę zamienić się w skrzata Leprikona, fotografując się w fotobudce…

Oczywiście nie zabrakło koloru zielonego – który jest charakterystycznym kolorem w tym dniu oraz również zielonych zdrowych pyszności

FOTOGALERIA KLIKNIJ TUTAJ

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Odpisali!

Odpisali! Udało się…

🙂

W grudniu ubiegłego roku na lekcji języka angielskiego napisaliśmy listy do Księcia Williama, Księżnej Kate oraz ich wspaniałych dzieci. Oprócz listów były też wysłane ręcznie robione przez uczniów kartki z życzeniami z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Właśnie dziś dostaliśmy odpowiedź od Rodziny Królewskiej, która dziękuje za życzenia i życzy nam wszystkiego dobrego…Bardzo się cieszymy 🙂

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz