Dyrektor ZPO w Bolechowicach               mgr Urszula Wierzbicka
Referent mgr Bożena Litwin
Wychowanie przedszkolne mgr Ewa Krzysztofek

mgr Anna Marzec

mgr Sylwia Górska

mgr Renata Soboń

mgr Aneta Gruszczyńska

Pomoc nauczyciela – oddziały przedszkolne mgr Paulina Kasperek

mgr Beata Krajewska

 

Edukacja wczesnoszkolna mgr Magdalena Misztal

mgr Agnieszka Porzucek

mgr Agnieszka Wypych

Język polski/Historia mgr Justyna Wielgus
Język angielski/Geografia mgr Sylwia Skrzyniarz
Język niemiecki mgr Jowita Prokop-Grzywna
Przyroda/Chemia/Biologia

Fizyka                                                                           

mgr Agata Giełżecka

mgr Dorota Młynarska

Matematyka/Świetlica mgr Bogna Kuźmuk
Plastyka/Informatyka/Oligofrenopedagogika mgr Marta Czwartosz-Mołas
Technika mgr Marta Czwartosz-Mołas
Wychowanie fizyczne mgr Maciej Świt
Muzyka mgr Alicja Lasota
Religia mgr Iwona Wajnberger-Korban
Historia mgr Hanna Krzysztofek
Świetlica  mgr Anna Koprowska

mgr Monika Osuch

Pedagog szkolny mgr Anna Koprowska
Logopeda mgr Agnieszka Porzucek
Konserwator mgr Mariusz Zwierzchowski
 Pracownicy obsługi  Joanna Zawadzka

Teodora Puchała

Dorota Jarząb