Dyrektor ZPO w Bolechowicach               mgr Urszula Wierzbicka
Referent mgr Bożena Litwin
Wychowanie przedszkolne mgr Ewa Krzysztofek

mgr Anna Marzec

mgr Sylwia Górska

mgr Małgorzata Wilk

mgr Aneta Gruszczyńska

Pomoc nauczyciela – oddziały przedszkolne mgr Paulina Kasperek

mgr Beata Krajewska

 

Edukacja wczesnoszkolna mgr Magdalena Misztal

mgr Agnieszka Porzucek

mgr Agnieszka Wypych

mgr Monika Osuch

Język polski/Historia mgr Justyna Wielgus
Język angielski/Geografia mgr Sylwia Skrzyniarz
Język niemiecki mgr Jowita Prokop-Grzywna
Przyroda/Chemia/Biologia

Fizyka                                                                           

mgr Agata Giełżecka

mgr Dorota Młynarska

Matematyka/Świetlica mgr Bogna Kuźmuk
Plastyka/Informatyka/Oligofrenopedagogika mgr Marta Czwartosz-Mołas
Technika mgr Marta Czwartosz-Mołas
Wychowanie fizyczne mgr Maciej Świt
Muzyka mgr Alicja Lasota
Religia mgr Iwona Wajnberger-Korban
Historia mgr Hanna Krzysztofek
Świetlica /Pedagog szkolny mgr Anna Koprowska
Psycholog szkolny mgr Anna Skrzypczyk
Logopeda mgr Agnieszka Porzucek
Konserwator mgr Mariusz Zwierzchowski
 Pracownicy obsługi  Joanna Zawadzka

Teodora Puchała

Dorota Jarząb