Zespół wokalny

ZESPÓŁ WOKALNY

Zajęcia – wtorek 14.15-15.00

Nauczyciel prowadzący zajęcia zespołu wokalnego – Alicja Lasota.

Tematyka ważniejszych zadań – ćwiczenia kształcące słuch muzyczny, umuzykalniające i rozszerzające skalę głosu; zapoznanie z elementarną wiedzą i zakresem zasad muzyki. Opanowanie umiejętności śpiewu w układzie jedno i wielogłosowym; poznawanie nowego repertuaru na różne okoliczności; opracowywanie i prezentacja różnorodnego repertuaru muzycznego na uroczystościach szkolnych, okolicznościowych i środowiskowych.