Dokumentacja PPP

1. Procedura udzielania pomocy pedagogiczno-psychologicznej  KLIK 

2. Procedura organizacji kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych KLIK 

3. Procedura organizacji nauczania indywidualnego dzieci i młodzieży KLIK

4.Procedura organizowania nauczania indywidualnego w domu KLIK