Warsztaty z pierwszej pomocy

lancuchprzezycia

         Dnia 30-09-2015 roku w godzinach od 16.00 – 18.00 w Szkole Podstawowej w Bolechowicach odbywały się warsztaty z udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem defibrylatora półautomatycznego AED.

Półautomatyczny defibrylator zewnętrzny w skrócie AED jest to urządzenie, które po podłączeniu elektrod do klatki piersiowej poszkodowanego analizuje rytm serca i określa czy poszkodowany wymaga defibrylacji .

Defibrylacja jest to zabieg medyczny polegający na zastosowaniu impulsu elektrycznego prądu o określonej energii.

W zajęciach brali udział rodzice dzieci uczęszczających do Naszej Szkoły oraz nauczyciele placówki, z panem dyrektorem Tomaszem Gruszczyńskim na czele. Zajęcia prowadził wykwalifikowany ratownik , pan Michał Wcisło wraz z Andrzejem Ciesielskim. Zakres tematyczny zajęć obejmował podstawowe czynności ratunkowe (BLS) przeprowadzane w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia przez osoby nie będące pracownikami medycznymi oraz umiejętność obsługi półautomatycznego defibrylatora AED.

AED może być używany przez osoby posiadające wykształcenie medyczne, jak również przez osoby, które takiego wykształcenia nie posiadają, ale odbyły odpowiednie szkolenie z pierwszej pomocy np. BLS + AED, czyli podstawowe zabiegi resuscytacyjne i automatyczna defibrylacja zewnętrzna.

W trakcie realistycznych pozoracji uczestnicy uczyli się umiejętności zachowania się w stanach zagrożenia życia i zdrowia związanego z krwotokami, urazami głowy, nagłymi zachorowaniami (epilepsja, udar mózgu, nagłe zachorowanie w obrębie naczyń wieńcowych – w tym obsługa AED) Podczas scen pozorowanych były uczone i sprawdzane umiejętności i wiedza z zakresu :

Bezpieczeństwa ratowników

ratowanie życia i zdrowia

wezwanie kwalifikowanej pomocy

udzielenie pierwszej pomocy z wykorzystaniem AED

umiejętność samodzielnego działania zespołu ratowniczego.

Na końcu szkolenia każdy chętny miał okazję poćwiczyć jeszcze na fantomie i na manekinach , które wiązało się z licznymi pytaniami . Każdy uczestnik szkolenia już wie, że udzielanie pierwszej pomocy ma swój ustalony schemat.

-Celem szkolenia było wyposażenie rodziców i nauczycieli w wiadomości i umiejętności w zakresie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem AED- wyjaśniał dyrektor Szkoły Podstawowej w Bolechowicach, pan Tomasz Gruszczyński.

Uczestnicy dowiedzieli się, co to jest resuscytacja krążeniowo-oddechowa, nauczyli się, jak należy sprawdzić przytomność i oddech osoby poszkodowanej, jak prawidłowo wezwać pomoc i pomóc przed przyjazdem służb medycznych. Obecni na szkoleniu rodzice i nauczyciele zdobytą wiedzę wykorzystali następnie w trakcie ćwiczeń praktycznych na manekinach.

– W czasie ćwiczeń praktycznych udowodnili, że duża wiedza na temat udzielania pierwszej pomocy i brak lęku przed udzieleniem pomocy to czynności które potrafią ratować życie – A życie to wartość największa.- mówił po zajęciach prowadzący – pan Michał Wcisło.

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Oddział Przedszkolny, Szkolne wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz