Podsumowanie projektu w naszej szkole

LGD 471

       W dniu 05 grudnia 2014 r. w Szkole Podstawowej w Bolechowicach odbyło się podsumowanie projektu LGD Perły Czarnej Nidy „Ochronić tradycję – zakup strojów ludowych dla Dziecięcego Zespołu Ludowego „ Promyki” i stworzenie kącika pamięci strojów regionu świętokrzyskiego”. Beneficjentem tego projektu była Gmina Sitkówka – Nowiny, zaś realizacja odbyła się z naszej szkole.Celem projektu był zakup strojów ludowych dla naszych „Promyków” i stworzenie kącika pamięci strojów regionu świętokrzyskiego. Był on o tyle ważny, gdyż zgodnie z celem Lokalnej Grupy Działania chcieliśmy: „Zachować dziedzictwo kulturowe i wspierać kulturę regionu. Pobudzać aktywność społeczną mieszkańców do działania na rzecz własnego regionu i poprawy jakości życia społeczności lokalnej”. Istotnym elementem przy tworzeniu projekty był też fakt, iż od pięciu lat w naszej szkole działa Dziecięcy Zespół Ludowy „Promyki”, którego pomysłodawcą i założycielem jest dyrektor szkoły pan Tomasz Gruszczyński. Dzięki projektowi pozyskaliśmy 9 strojów damskich  i 5 strojów męskich dla dziecięcego zespołu ludowego oraz odpowiednio po jednym wyeksponowanym w szklanych gablotach upamiętniających region świętokrzyski.

                Dążeniem do spotkania podsumowującego projekt była prezentacja owych nowych strojów dla naszych dzieci, jak również spotkanie wszystkich zespołów ludowych działających na terenie naszej gminy przy nowo utworzonym kąciku pamięci. Ważnym elementem tego dnia była, też degustacja potraw regionalnych przygotowanych przez panie z zespołów.

   I tak w dniu 04 grudnia br. panie z zespołu „Bolechowiczanie” pomagały piec ciasteczka kruche z dziećmi naszej szkoły. Było mnóstwo śmiechu i zabawy podczas lepienia ciasta, wycinania różnych foremkowych ciastek i pieczenie pod czujnym okiem pań z zaprzyjaźnionego zespołu. Dzieci czekały z wielką niecierpliwością, aż ciasteczka się upieką aby mogły ich skosztować. Upieczone ciasteczka zostały zapakowane w pudełka i czekały na swój dzień. Panie z Zespołu Ludowego „Szewczanki”  przygotowały na naszą degustację regionalną kapustę z grochem, która jest specjalnością tego zespołu.  Członkinie zespołu ”Kowalanki”  przygotowały zaś pyszną kapustę
z pieczarkami.  Zespół „Bolechowiczanie” przygotował dla nas puchate ciasta drożdżowe i pierogi ziemniaczane.

Na spotkanie podsumowujące nasz projekt przybyło wielu gości:

 • Prezes LGD Perły Czarnej Nidy pan Marcin Dziewięcki,
 • Przedstawiciel Rady Gminy Sitkówka Nowiny pan Marcin Wojcieszyński,
 • Gospodarz Gminy Sitkówka – Nowiny pan Sebastian Nowaczkiewicz,

Zaproszeni byli również: starosta kielecki pan Michał Godowski i wicestarosta kielecki pan Zenon Janus. Jednak obowiązki służbowe nie pozwoliły im uczestniczyć w naszym spotkaniu.

W uroczystości uczestniczyli także:

 • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kowali pani Małgorzata Markiewicz
 • Zespoły z terenu Gminy Sitkówka – Nowiny:

– Zespół ludowo – śpiewaczy „Szewczanki”,

– Zespół obrzędowy „Kowalanki”,

– Zespół ludowo – śpiewaczy „ Bolechowiczanie”,

– Dziecięcy Zespół Ludowy „ Mali Kowalanie” z opiekunem panią Stanisławą Polowczyk

  Walas,

– Dziecięcy Zespół Ludowy „ Promyki” z opiekunem – choreografem panem Andrzejem

  Piotrowskim,

 • Lokalne media.

W krótkiej prezentacji multimedialnej uczennice z klasy VI: Joanna Bukowska i Justyna Nosek  czytając kolejne slajdy przybliżyły wszystkim zgromadzonym  cel projektu.

Następnie na scenę zostały zaproszone dzieci z zespołu „Promyki”,  aby zaprezentować się w nowych strojach ludowych i zatańczyć .

 Po występie naszych dzieci zaprezentował się  drugi zespół dziecięcy działający na terenie naszej gminy „Mali Kowalanie” ze Szkoły Podstawowej w Kowali. Dzieci zatańczyły i zaśpiewały. Zespołowi  przygrywał na akordeonie pan Feliks Korban.

Potem przyszedł czas na prezentację naszych dorosłych zespołów. Pierwszy na scenie zaprezentował się zespół „Szewczanki” . Panie zaśpiewały piosenki pt. „ Janku mój Janku”, „ Pod lasem”, Jedzie Janek jedzie” akompaniował im opiekun artystyczny pan Feliks Korban.

Jako drugi na scenie pojawił się zespół „Kowalanki” . Panie zaśpiewały nam: „Kowalanka jestem”, „A te moje buciki” oraz „Nasz domek drewniany”. Zespołowi przygrywał pan Feliks Korban – opiekun zespołu.

Ostatnim występującym zespołem był zespół „Bolechowiczanie”. Zaprezentowali nam piosenki : „ Chodź ta wszyscy ludzie”, „Za las chłopcy, za las” i „ Świętokrzyskie góry” przy akompaniamencie opiekuna artystycznego zespołu pana Krzysztofa Korbana.

Po prezentacjach wszystkich zaproszonych zespołów przyszedł czas na podziękowania.

Serdecznie dziękujemy:

 • Prezesowi LGD Perły Czarnej Nidy panu Marcinowi Dziewięckiemu i pani Agnieszce Szewczyk,
 • Beneficjentowi projektu – Gminie Sitkówka – Nowiny,
 • Zespołom : „Szewczanki”, „Kowalanki”, „Bolechowiczanie”, „Mali Kowalanie” i „Promykom” za występy artystyczne,
 • Paniom z zespołu „Szewczanki” za przygotowanie kapusty z grochem,
 • Paniom z zespołu „Kowalanki” za kapustę z pieczarkami,
 • Paniom z zespołu „Bolechowiczanie” za pierogi ziemniaczane, ciasta drożdżowe i kruche ciasteczka, które panie przygotowały z dziećmi w naszej szkole.
 • Dyrektorowi szkoły panu Tomaszowi Gruszczyńskiemu za pomoc i wsparcie przy tworzeniu i pisaniu projektu,
 • Wszystkim, którzy w większym lub mniejszym stopniu przyczynili się do realizacji tego projektu.

Po podziękowaniach głos zabrał prezes  LGD pan Marcin Dziewięcki.  Podziękował za zaproszenie i krótko wspomniał o możliwościach jakie daje pisanie projektów i korzystanie z funduszy, które są przeznaczane na realizację różnych przedsięwzięć.

Jako beneficjent projekt podsumował wójt Gminy Sitkówka – Nowiny pan Sebastian Nowaczkiewicz. Cieszył się z naszego „małego” sukcesu. Podziękował wszystkim zgromadzonym : gościom , zespołom i dzieciom za uczestnictwo w naszym spotkaniu.

Po części oficjalnej przyszedł czas na degustację. Dzieci z zespołu „Promyki” roznosiły i częstowały wszystkich zgromadzonych ciasteczkami kruchymi, które własnoręcznie zrobiły. Zaprosiły również do skosztowania potraw regionalnych. Wszyscy chętnie częstowali się pierogami ziemniaczanymi , kapustą z grochem, kapustą z pieczarkami i  pysznym ciastem drożdżowym, któremu nikt nie mógł się oprzeć.

Tym miłym i smacznym akcentem zakończyło się spotkanie podsumowujące realizację naszego projektu.

LINK do artykułu na stronie Urzędu Gminy Sitkówka – Nowiny

Ten wpis został opublikowany w kategorii Szkolne wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz