Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.

   W ramach Programu nasza szkoła otrzymała od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii       i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie   w życiu codziennym.

   Podczas pobytu w  świetlicy szkolnej, uczniowie bardzo chętnie korzystają z otrzymanych     w ramach projektu klocków KORBO.  Na jednych z zajęć świetlicowych wykorzystali je do stworzenia „Świata  w przyszłości”. Poniższa fotorelacja prezentuje końcowy efekt pracy oraz zaangażowanie uczniów w samodzielną, kreatywną i ciekawą pracę.

#laboratoriaprzyszłości

Fotorelacja w galerii i na stronie FB naszej szkoły

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.