Bezpieczeństwo przede wszystkim!

W naszej szkole duży nacisk kładziemy na edukację związaną z bezpieczeństwem uczniów.
W ramach działań profilaktycznych  w dniu 18 października 2018r. gościli przedstawiciele Komisariatu Policji w Chęcinach mł. asp. Łukasz Kołaczkiewicz wspólnie z asp. Michałem Matus. Spotkanie zostało podzielone na dwie grupy wiekowe: klasy I – III oraz IV – VIII.. Prelekcję dla najmłodszych pod hasłem „Bezpieczna przerwa” w oparciu o przygotowaną prezentację multimedialną przeprowadziła pedagog, która przypomniała dzieciom najważniejsze reguły zachowania czyli jak miło spędzić czas podczas przerw międzylekcyjnych w szkole. Przewodnimi hasłami były: bezpieczniej, powoli, nie biegaj, nie hałasuj – bezpieczeństwo zależy od nas samych!

W dalszej części spotkania funkcjonariusze Policji zwrócili uwagę na obowiązujące reguły w drodze do i ze szkoły, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych oraz w kontaktach z osobami obcymi. Podsumowaniem był quiz ze zdobytej wiedzy. Odpowiadając na zadawane pytania, dzieci wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały też przykłady niewłaściwego zachowania się. Za aktywność uczniowie otrzymali elementy odblaskowe.
Drugie spotkanie, przeznaczone było dla uczniów klas IV-VIII, a tematem pogadanki były obowiązujące przepisy ruchu drogowego, odpowiedzialność prawna nieletnich oraz zasady zachowania się obowiązujące w szkole i poza nią. Funkcjonariusz uwrażliwili uczniów na zagrożenia i ewentualne skutki prawne będące wynikiem nieodpowiedniego zachowania oraz niewłaściwego korzystania z Internetu i telefonów komórkowych. Przestrzegali przed negatywnymi skutkami wykroczeń będących przyczyną roztropnego i często nieprzemyślanego poruszania się w sieci. Oczywiście nie odbyło się bez pytań ze strony uczniów, które dotyczyły przekazywanych informacji, To było wartościowe i pouczające spotkanie mające na celu zwiększenie świadomości i odpowiedzialności uczniów wynikających z zagrożeń ówczesnego świata.
Na zakończenie w imieniu społeczności szkolnej, pedagog oraz dyrektor placówki  podziękowały policjantom za spotkanie i cenne wskazówki.

FOTOGALERIA KLIK

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz