Zajęcia otwarte w przedszkolu w grupie 6-latków

Zajęcie otwarte dla nauczycieli stażystów,kontraktowych  i mianowanych

w grupie 6-latków w  Bolechowicach.dsc_0269

Prowadząca : mgr Ewa Krzysztofek

Miejsce zajęć :  sala przedszkolna

Data przeprowadzonego zajęcia: 01.12.2016r                                                       Grupa wiekowa – 6 latki

Temat zajęcia:  Wprowadzenie małej i wielkiej litery l drukowanej i pisanej.                                      List  od Św. Mikołaja.

 

Cele ogólne: 

– poznanie litery pisanej i drukowanej, małej i wielkiej l, L,
– rozwijanie funkcji językowych,
– kształtowanie funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych, motorycznych  – kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy i współdziałania w grupie.

-umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

Cele operacyjne:
– swobodnie wypowiada się na określony temat,
– potrafi rozwiązać zagadkę,
– rozpozna i nazywa litery, które dotychczas poznało (o, a, m, t),
– potrafi rozróżnić literę L, l i przeczyta ją,
– zna kształt litery l, i potrafi ją ułożyć
– dokona analizy i syntezy słuchowej, ułoży model wyrazu,
– ozdabia szablon według własnej inwencji twórczej,
– czyta sylaby i proste wyrazy,

-układa wyrazy z liter

– współdziałać w grupie

Metody:
– słowna (list, tekst czytanki, objaśnienia i instrukcje, piosenka),
– czynna (zadań stawianych do wykonania, ćwiczeń utrwalających),
– oglądowa.

– elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Formy pracy:    -z całą grupą;  -praca w grupach;   -praca indywidualna

Pomoce dyd.:  cegiełki białe i kolorowe, kartoniki z literami, wełna, kolorowe druciki ,tacki z kaszą, sylaby, list w kopercie,  płyta CD,  szablon litery l,  rozsypana literowa, rozsypana wyrazowa magnetofon, karta pracy dla każdego dziecka; kredki.

Przebieg zajęcia……………………………………………………………………………………….

 

Ważnym aspektem pracy nauczyciela jest umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami. To nie tylko obowiązek i konieczność, to przede wszystkim chęć pomocy i współpracy. Lekcje otwarte przeprowadzone dla innych nauczycieli są bardzo ciekawym i inspirującym doświadczeniem.

Podczas tych zajęć można podzielić się z koleżankami swoimi pomysłami i wiedzą, pokazać różnorodne metody i formy pracy z dziećmi. Wykorzystując aktywizujące metody możemy zachęcać dzieci do czynnego udziału  w zajęciach, by obserwujący nauczyciel mógł się przyjrzeć, pozyskać nowe umiejętności i doświadczenia w pracy pedagogicznej .

 Wieloletnia praktyka dydaktyczno – wychowawcza oraz wiedza i doświadczenie zdobyte w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, dały mi motywację do dzielenia się nimi nie tylko z nauczycielami naszej szkoły, ale także na szerszym forum.

W ramach podnoszenia jakości pracy szkoły i dzielenia się własnym doświadczeniem, zorganizowałam w dniu 01.12.2016r. zajęcia otwarte ,w grupie 6- latków, na które zaprosiłam nauczycieli naszej szkoły, nauczycieli  z Samorządowego Przedszkola w Nowinach  obecna była również Pani Dyrektor Urszula Wierzbicka.

Myślę, że przeprowadzone przeze mnie zajęcia otwarte dla młodych nauczycieli wpłynęły na pogłębienie wiedzy zaproszonych gości a udostępnione scenariusze pomogły w projektowaniu nowych ciekawych rozwiązań w pracy z dziećmi w różnym wieku

W pracy nauczyciela ważne jest by przez cały czas doskonalił swoje metody pracy i umiejętności oraz poszerzał i odświeżał swoją wiedzę.

                                                                                                                                       Ewa Krzysztofek

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz