Dni Bezpiecznego Internetu (DBI)

Drukowanie        Komputer, telefon komórkowy, tablet stają się sprzętem masowym służącym edukacji, komunikowaniu się, kulturze, sztuce i rozrywce. Kluczową technologią tych zmian jest Internet, który stał się medium otwierającym drzwi do świata,   z powodzeniem zastępuje tradycyjne telefony, pocztę, gazetę, książką, radio i telewizję.

Młodzież jest niezwykle kompetentna w korzystaniu z różnych możliwości tych technologii. Jednak ich świadomość zagrożeń płynących z korzystania z multimediów i braku bezpieczeństwa w sieci jest stosunkowo niska. Młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy, że najnowsze technologie mogą być źródłem uzależnień, które niestety często prowadzą do spadku samooceny, depresji, izolacji od świata, lęków i braku zaufania.

Ważne jest ukazywanie zagrożeń w cyberprzestrzeni.

I właśnie dlatego tak chętnie nasza szkoła włączyła się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI). Do akcji włączyli się wszyscy wychowawcy i nauczyciele naszej szkoły.

W tym roku DBI obchodzony był 9 lutego , jednakże nasza akcja nie trwała tylko jeden dzień. Przez dwa tygodnie podejmowaliśmy działania związane z DBI.

W tym roku hasłem przewodnim DBI było: LEPSZY INTERNET ZALEŻY OD CIEBIE. Po raz kolejny, w ponad stu krajach na całym świecie odbędą się wydarzenia, mające na celu podkreślenie roli każdego z użytkowników w tworzeniu bezpiecznego i przyjaznego internetu.

Organizatorem Dnia Bezpiecznego Internetu w Polsce jest Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa oraz Fundacja Dzieci Niczyje. Partnerem wydarzenia jest firma Facebook, natomiast Głównym Partnerem DBI jest Fundacja Orange. Patronat honorowy nad akcją objął Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

Głównym celem naszej akcji było zapoznanie uczniów i nauczycieli z możliwościami i zagrożeniami, jakie daje Internet oraz przygotowanie uczniów do bezpiecznego korzystania z sieci oraz wskazanie na konieczność stosowania zabezpieczeń i ograniczanie dostępu do nieodpowiednich stron.

Szkolne obchody DBI odbyły się poprzez realizację następujących zadań:

 1. Zgłoszenie inicjatywy

Została zgłoszona inicjatywa organizacji Dnia Bezpiecznego Internetu na stronie www.dbi.pl.

Na stronie Internetowej szkoły został mieszczony baner DBI oraz materiały na temat bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu dla uczniów i rodziców. Sprawozdanie zostanie umieszczone na stronie Internetowej szkoły i wysłane organizatorowi.

Od organizatora otrzymaliśmy ulotki, plakaty i nalepki informujące o akcji DBI.

 1. Lekcje zajęć komputerowych w klasach I-III 

Dla klas I-III nauczyciel zajęć komputerowych zorganizował zajęcia komputerowe w oparciu o materiał multimedialny „Sieciaki”, „Plik i Folder” oraz „3… 2… 1… Internet”. Ponadto klasy I-III opracowywały prace graficzne o tematyce: „Jak wyobrażam sobie wirusa komputerowego”, „Jak wyobrażam sobie Internet”, scenka komiksowa „W Świecie Sieciaków i Sieciuchów”.

 1. Zajęcia komputerowe w klasach IV-VI

W klasach IV – VI przeprowadzono pogadanki oraz zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w Internecie i cyberprzemocy. Uczniowie dowiedzieli się, z jakimi zagrożeniami mogą spotkać się w sieci, poznali zasady, którymi należy się kierować podczas surfowania w Internecie, gdzie uzyskać pomoc w razie niebezpieczeństwa, poznali zasady kulturalnego zachowania w Internecie.  Zapoznano uczniów ze stronami:

www.dbi.pl, www.sieciaki.pl, www.dzieckowsieci.pl, www.bezpiecznyinternet.pl

Uczniowie od kilku lat na początku roku szkolnego zapoznają się z regulaminem pracowni komputerowych i stosują się do jego zapisów.

W ciągu roku szkolnego w czasie każdych zajęć prowadzonych w pracowni komputerowej, kształtowane są postawy i zachowania właściwego wykorzystania Internetu. Nauczyciele dążą do tego, by zwiększyć świadomość uczniów na zagrożenia wynikających z niewłaściwego wykorzystania Internetu oraz uczą przeciwdziałania cyberprzemocy. Na wszystkich komputerach z których korzystają uczniowie jest zainstalowany program filtrujący niepożądane treści.

 1. Lekcje wychowawcze klasy IV-VI

Wychowawcy klas wygłosili pogadanki na temat niebezpieczeństw w Internecie i przekazali uczniom adresy i telefonów Fundacji pomagającej w sytuacji zagrożenia niebezpieczeństwami występującymi w Internecie.

 1. Zajęcia w oddziałach przedszkolnych

Kooardynatorzy akcji nie zapomnieli również o najmłodszych uczniach naszej placówki.  W  mini wykładzie przedszkolaki dowiedziały się o bezpieczeństwie  w Internecie,  jak również, czym jest Internet i komputer, oraz do czego służy.  Następnie przedszkolaki poszerzyły swoją wiedzę o tym,  jak dbać o bezpieczeństwo swoich osobistych informacji. Następnym punktem programu było krótkie przedstawienie zaprezentowane przez uczniów klas IV-V na temat dobrych i złych stron Internetu: Sieciaków i Sieciuchów. W celu wzbogacenia działań  wyświetlone zostały dwie kreskówki z cyklu Sieciaki.pl. oraz owce w sieci.pl. Przedszkolaki pobawiły się również w grę: Tworzymy sieć komputerową.

Przeprowadzony został również konkurs dotyczący wiedzy o Internecie i komputerze. Dzieci losowały pytania i za poprawnie udzieloną odpowiedź otrzymały nagrody – nalepki, maskotki, kubeczki, przybory papiernicze, gry, puzzle.

Na pamiątkę tego spotkania przedszkolaki otrzymały również rysunki do kolorowania z bohaterami z kreskówek Sieciakowych i kreskówek z Neciem.

 1. Sieciakowe przedstawienie

Wszystkie klasy wzięły udział w przedstawieniu Sieciakowym przygotowanym przez uczniów klas IV-VI.  Uczniowie zaprezentowali scenki: SciecioMisja, SiecioPlaneta oraz My Sieciaki.

 1. @przerwy

Na wybranych przerwach międzylekcyjnych wyświetlano bajki edukacyjne, piosenki oraz grano w gry edukacyjne – a wszystko to oczywiście dotyczyło bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu.

 1. Spotkanie z funkcjonariuszem policji

Dla wszystkich klas  zostały przeprowadzone pogadanki na temat: bezpieczeństwa  w Internecie oraz konsekwencji prawnych niewłaściwego użytkowania Internetu pt:. „Bezpieczny Internet” przez funkcjonariusza Policji st.asp.Andrzeja Króla z Komisariatu Policji w Chęcinach. Omówiono zagrożenia niewłaściwego korzystania przez uczniów z Internetu.

 1. Konkursy tematyczne

Koordynatorzy działań zorganizowali dla uczniów klas IV-VI szkolny konkurs literacko – plastyczny ,,Bezpiecznie korzystamy z Internetu”, oraz konkurs na prezentację multimedialną „Bądź bezpieczny w sieci”.

Oceny prac plastycznych, wierszy i piosenek  dokonano na APELU PODSUMOWYWUJĄCYM   działania z racji Dnia Bezpiecznego Internetu.  Jury w składzie dyrektor Tomasz Gruszczyński, st.asp. Andrzej Król oraz Marta Czwartosz-Mołas zadecydowali:

Konkurs plastyczny:    I miejsce:    klasa IV

                                        II miejsce:    klasa IV

                                         III miejsce:   klasa V

Konkurs literacki/lub piosenka :

klasa IV- wiersz,

klasa IV- piosenka,

klasa V- piosenka ,

klasa VI – wiersz

                                  nagrodzono wszystkich uczestników

Konkurs prezentacji multimedialnej:  wykonano 4 prace multimedialne – wszystkie przygotowali uczniowie z klasy VI i  wszystkim przyznano nagrody. 

 1. Zajęcia z pedagogiem szkolnym

Pedagog szkolny również włączyła się do działań i realizowała z uczniami klas IV- VI program „STOP CYBERPRZEMOCY”.

 1. Gazetki informacyjne nt. DBI

Uczniowie klasy VI przygotowali wraz dekorację korytarza oraz gazetki informacyjne w pracowni komputerowej na temat: ,,Bezpieczny komputer, bezpieczny Internet”.

 1.   Szkolna Strona www.

Umieszczono na witrynie szkolnej informacje dotyczące bezpieczeństwa w Internecie w postaci relacji z działań szkolnych oraz adresów www związanych                                  z bezpieczeństwem w Internecie.

 1. Bezpieczeństwo dzieci online.

Kompendium dla rodziców i profesjonalistów.

Na stronie internetowej szkoły zamieszczono link do pobrania w formacie PDF książki dla rodziców. LINK:   http://dzieckowsieci.fdn.pl/kompendium

Kompendium to książka przygotowana przez ekspertów z Polskiego Centrum Programu Safer Internet (NASK i Fundacja Dzieci Niczyje), która w jednym miejscu zbiera wiedzę dotyczącą zróżnicowanych aspektów bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. Uporządkowane alfabetycznie hasła dotyczą zarówno aplikacji i usług internetowych, jak i poszczególnych zagrożeń takich jak cyberprzemoc, czy nadużywanie internetu. (zapożyczone ze strony http://dzieckowsieci.fdn.pl/kompendium).

 1. Ogólnopolskia Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie

Szkoła przystapiła do działań w ramach Ogólnopolskiej Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie. 

Koalicja istnieje przy Polskim Centrum Programu Safer Internet, które tworzą Fundacja Dzieci Niczyje (FDN) oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK). Koalicja jest inicjatywą skupiającą organizacje i instytucje, które podejmują działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Jej celem jest jak najszersze upowszechnianie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu przede wszystkim wśród najmłodszych internautów.                                        Przystąpienie do Koalicji oznacza, że nasza Szkoła popiera działania Polskiego Centrum Programu Safer Internet.

Bez tytułu

Przydatne adresy /linki

1

2

3

4

5

6

7

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Szkolne wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz