Z wizytą w oczyszczalni ścieków „Sitkówka”

logo_wodociagi

      W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery dnia 28.10.2014 nasi uczniowie udali się z wizytą do oczyszczalni  ścieków „ Sitkówka” w Nowinach, aby zgłębić tajniki procesu oczyszczania wody. W holu głównym, przy olbrzymiej makiecie oczyszczalni przywitał nas Pan Dyrektor, Marek Banasik, który objaśnił poszczególne etapy oczyszczania ścieków i omówił każdy najmniejszy, znajdujący się na makiecie budynek. Zapoznał nas również z historią oczyszczalni, która sięga lat trzydziestych XX wieku. Przedstawia się ona następująco: Po II wojnie światowej rozwój miasta i postępująca urbanizacja zadecydowały o konieczności budowy nowej oczyszczalni, usytuowanej poza terenem miasta, w oddalonej od Kielc o blisko 10 km Sitkówce. W roku 1999 Spółka rozpoczęła aktywne starania na rzecz pozyskania z Unii Europejskiej dofinansowania dla zadania „Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Sitkówka dla miasta Kielce”. Działania te uwieńczone zostały uzyskaniem w 2005 r. decyzji Komisji Europejskiej o przyznaniu dofinansowania z Funduszu Spójności na realizację tego priorytetowego dla regionu świętokrzyskiego przedsięwzięcia proekologicznego. Projekt obejmujący swym zakresem zarówno proces oczyszczania ścieków, jak również budowę instalacji termicznego unieszkodliwiania osadów ściekowych, rozwiązuje w sposób ostateczny problemy eksploatacyjne oczyszczalni w Sitkówce. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od dyspozytorni, która nadzoruje pracę całego obiektu a następnie udaliśmy się w teren, żeby przyjrzeć się pracy mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków i poznać jej zasady funkcjonowania. Po terenie oczyszczalni oprowadzał nas jeden z pracowników opowiadając o poszczególnych etapach oczyszczania wody. Obejrzeliśmy różne urządzenia i zbiorniki wody, dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy, usłyszeliśmy, że w ciągu godziny do oczyszczalni trafia średnio 8000 m3 ścieków i zrozumieliśmy jak wiele wysiłku wkłada się w oczyszczanie wody. Ciekawym okazało się dla nas też to, że oczyszczalnia wytwarza energię elektryczną i cieplną ze spalania metanu, powstającego w wyniku procesu fermentacji osadów ściekowych, produkując tzw. „zieloną energię”

 Celem wycieczki oprócz zapoznania się z pracą w oczyszczalni było też docenienie wartości wody oraz oszczędzanie jej nie tylko w gospodarstwach domowych. Wycieczka pomogła zrozumieć naszym uczniom jak trudny i długi jest proces oczyszczania wody.

Zwiedzanie było możliwe dzięki życzliwości kierownictwa Wodociągów Kieleckich Sp. z o.o. oraz dyrekcji oczyszczalni, za co serdecznie dziękujemy.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Szkolne wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz