OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY w PSP w Kielcach

strazOgólnopolski Tydzień Kariery jest to coroczne działanie inicjowane przez Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery. Po raz pierwszy akcja ta została zorganizowana w Polsce w 2009 roku, w dniach 5-11 października. Adresatami i docelowymi odbiorcami OTK są wszyscy potrzebujący profesjonalnego wsparcia w planowaniu dalszej edukacji, zawodu, pracy, kariery. Inicjatywa ta skierowana jest zarówno do zainteresowanych uczniów (dzieci i młodzieży). Hasłem OTK przeprowadzanym w roku 2014 jest – „Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?”.W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej w Bolechowicach dnia 24 października odwiedzili Siedzibę Straży Pożarnej w Kielcach. Wyjazd ten miał na celu zapoznać uczniów z pracą strażaka oraz uświadomić ich jak ważna i odpowiedzialna jest to praca. Dzięki życzliwości panów strażaków, uczniowie zostali oprowadzeni po budynku Straży Pożarnej i zapoznani ze sprzętem jakiego używa się podczas akcji ratowniczo – pożarniczych. Uczniowie zapoznali się  z urządzeniami, które służą do ratowania poszkodowanych oraz gaszenia pożaru. Wysłuchali, którymi pojazdami strażacy wyjeżdżają do wypadków, a jakimi do akcji związanych z pożarami. Dzieci mogły także obejrzeć wyposażenie pojazdów – wszyscy uczniowie mieli możliwość wejścia do wozu strażackiego, dotknięcia węża strażackiego, czy innych specjalistycznych narzędzi. Odbyła się także rozmowa na temat najczęstszych przyczyn pożarów.

Mamy nadzieję, że wizyta w placówce Straży Pożarnej zachęciły wielu młodych ludzi do kształcenia się w kierunku zawodu Strażaka.

Składamy serdeczne podziękowania pracownikom Komendy Straży Pożarnej w Kielcach, którzy umożliwili naszym podopiecznym poznanie zawodu strażaka z bliska.

W ramach OTK, w najbliższych dniach dla uczniów Naszej Szkoły przewidziane są wizyty w kolejnych zakładach pracy.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia upamiętniające chwile z wizyty w siedzibie Straży Pożarnej.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Szkolne wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz