Wybory SU

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

24 września 2019 r., w naszej placówce, odbyły się demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego. Każdy z kandydatów startujący w wyborach przygotował plakaty wyborcze, opisujące jego osobę oraz zawierające program i założenia do realizacji w ciągu całego roku szkolnego 2019/2020. Uczniowie startujący w wyborach zaprezentowali się również przed społecznością uczniowską naszej szkoły zachęcając do głosowania na swoją osobę.

 Wybory odbyły się pod czujnym okiem opiekunek SU, pani Moniki Osuch-Pyczek i pani Iwony Wajnberger-Korban. Po przeliczeniu głosów przez komisję wyborczą, ogłoszono wyniki, które przedstawiały się następująco:

Przewodniczący: Jan Chrobot (kl. V)   

Zastępca: Amelia Kuś (kl. VI)   

Zastępca: Oliwia Wajs (kl. VIII).

Zwycięzcom gratulujemy i czekamy na realizację zamierzonych działań.