Ocena za średnią

Ocena za średnią

Celujący                     powyżej 5.75

Bardzo dobry            4.76 – 5.75

Dobry                         3.76 –  4.75

Dostateczny              2.76 – 3.75

Dopuszczający          1.76 – 2.75

Niedostateczny         poniżej 1.75