Miesięczne archiwum: Październik 2020

Ministerstwo Zdrowia opublikowało zaktualizowaną listę powiatów, w których od soboty, 10 października 2020 r. , obowiązywać będą dodatkowe obostrzenia, związane z pandemią koronawirusa. Znalazły się na niej zarówno Kielce, jak i powiat kielecki (strefa czerwona)


UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY SĄ ZOBOWIĄZANI DO OBOWIĄZKOWEGO NOSZENIA MASECZEK W SZKOLE.


Osoba, która odmówi zakrycia ust i nosa będzie musiała mieć WAŻNE ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE lub inny dokument potwierdzający całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia w sprawie mandatów za nienoszenie maseczek (obowiązujące od 10 października 2020 r. )

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Szanowni Państwo,

W związku ze wzrostem liczby osób zakażonych wirusem COVID – 19 nie tylko  w kraju ale również w powiecie i naszej gminie Sitkówka – Nowiny, w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich uczniów, rodziców nauczycieli i pracowników obsługi zawieszam zajęcia wychowania fizycznego na basenie Perła w Nowinach od dnia 08.10.2020r do odwołania.

Jednocześnie bardzo serdecznie proszę o przestrzeganie wszelkich zaleceń MZ, GIS i procedur obowiązujących  w placówce.

Jesteśmy silni, gdy działamy ramię w ramię, gdy wzajemnie się szanujemy i myślimy nie tylko o sobie ale również  o innych, może chorych, słabszych…….

Z wyrazami szacunku  i życzeniami zdrowia – dyrektor – Urszula Wierzbicka. 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj