Informacja

Informujemy, że listy dzieci przyjętych do Przedszkola Samorządowego w Bolechowicach zostały wywieszone w budynku szkoły. Jednocześnie prosimy rodziców dzieci przyjętych o złożenia oświadczenia woli tzn. potwierdzenia woli przyjęcia  dziecka do przedszkola, które jest zamieszczone w zakładce rekrutacja-oddziały przedszkolne, zeskanowanie i przesłanie drogą elektroniczną na adres bolechowice10@wp.pl , wrzucenie do skrzynki podawczej w budynku szkoły lub osobiste dostarczenie do sekretariatu szkoły  w nieprzekraczalnym terminie do 20 kwietnia br. 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

W związku z przedłużeniem obowiązujących obostrzeń do 18 kwietnia 2021 roku  informujemy, że przedszkole pozostaje nadal zamknięte.

Z opieki w przedszkolu , mogą korzystać dzieci,  których rodzice: 

 a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                     i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek. 

Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola w dniu 12 kwietnia( poniedziałek) 2021r jest przedłożenie  przez rodziców/prawnych opiekunów pracownikowi przyjmującemu dziecko, wniosku (zał.2) o zapewnienie opieki przedszkolnej  i oświadczenia o wykonywanej pracy.( zał.1).

Bardzo proszę o wcześniejsze poinformowanie nauczycieli Państwa dziecka, jeśli ktoś z Państwa zdecyduje się przyprowadzić dziecko.

Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia w formie zdalnego nauczania będzie się odbywała poprzez komunikację elektroniczną.

WAŻNE: Dnia 12 kwietnia 2021 ( poniedziałek) nie zapewniamy wyżywienia.

Z wyrazami szacunku

 Dyrektor –Urszula Wierzbicka

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Życzenia wielkanocne

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Brawo!!!

Uczennica klasy VII Hanna Sobczyk, w dniach 19 i 25 października 2020 roku, z ramienia Centrum Językowego Helen Doron w Kielcach, wzięła udział w międzynarodowym egzaminie językowym Cambridge. Uczennica uzyskała międzynarodowy certyfikat A2 Key for Schools, będący rzetelnym odzwierciedleniem znajomości i umiejętności językowych na poziomie A2 zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Hanna zdała egzamin z wyróżnieniem potwierdzając znajomość języka angielskiego na poziomie B1.

Haniu serdecznie GRATULUJEMY!

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Zamknięcie przedszkola

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem dotyczącym zamknięcia przedszkola w związku z sytuacja pandemiczną.

Drodzy Rodzice

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców Rząd podjął decyzję o zamknięciu przedszkoli i żłobków od 27 marca do 09 kwietnia 2021r. Z przykrością informuję,    że również nasze przedszkole zawiesza swoją działalność na ten czas. Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).

Prosimy o zgłaszanie w dniu jutrzejszym, tj. 26.03.2021r. do nauczycielek grup, dzieci, które w tych dniach mogą i chcą  z tego uprawnienia  skorzystać.

Natomiast do środy tj. 31.03.2021r. prosimy rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w okresie zamknięcia o dostarczenie do przedszkola zaświadczenia o zatrudnieniu, uprawniającym do korzystania z opieki placówki.

Informuję również, że w tych dniach przedszkole nie będzie miało możliwości zapewnić dzieciom wyżywienia.

Ważne!  Zgodnie z zapewnieniem Rządu, Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Z wyrazami szacunku dyrektor – Urszula Wierzbicka

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Informacje dotyczące funkcjonowania szkoły od dnia 22.03.2021 r.

W związku z sytuacją pandemiczną Ministerstwo Edukacji i Nauki wydało rozporządzenie dotyczące funkcjonowania szkół w dniach: 22 marca 11 kwietnia 2021 roku. Bardzo prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Dzień Świętego Patryka 17 marca :)

🍀HAPPY ST. PATRICK’S DAY!🍀

W klasie drugiej na zajęciach języka angielskiego obchodziliśmy Dzień świętego Patryka – patrona Irlandii.

Dla wszystkich Irlandczyków 17 marca to święto narodowe, ale i w innych częściach świata coraz częściej obchodzone.

Nasi uczniowie mieli okazję dowiedzieć się co nieco o tym dniu – poznali tradycje i symbole z nim związane, próbowali nauczyć się irlandzkiego tańca, grali w gry interaktywne a nawet mogli na chwilę zamienić się w skrzata Leprikona, fotografując się w fotobudce…

Oczywiście nie zabrakło koloru zielonego – który jest charakterystycznym kolorem w tym dniu oraz również zielonych zdrowych pyszności

FOTOGALERIA KLIKNIJ TUTAJ

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Odpisali!

Odpisali! Udało się…

🙂

W grudniu ubiegłego roku na lekcji języka angielskiego napisaliśmy listy do Księcia Williama, Księżnej Kate oraz ich wspaniałych dzieci. Oprócz listów były też wysłane ręcznie robione przez uczniów kartki z życzeniami z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Właśnie dziś dostaliśmy odpowiedź od Rodziny Królewskiej, która dziękuje za życzenia i życzy nam wszystkiego dobrego…Bardzo się cieszymy 🙂

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Z wizytą w bibliotece

Grupa Biedronki z wizytą w bibliotece

LINK DO GALERII KLIKNIJ TUTAJ

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Zaproś mnie na swoją lekcję

Obecny czas jest czasem trudnym na podróże. Jednakże zwiedzanie odległych zakątków świata jest możliwe dzięki ogólnopolskiemu projektowi edukacyjnemu „Zaproś mnie na swoją lekcję”. W ramach projektu uczniowie klasy VI mogli wybrać się na niesamowitą wycieczkę do Sri Lanki. W tą bardzo interesującą podróż zabrała ich pani Małgorzata Kusz. Pani Małgorzata opowiedziała o tym cudownym kraju i jego mieszkańcach. Pokazała cudowne krajobrazy, dziwne owoce np. Durian i Mangostan oraz przyprawy niespotykane w Polsce. Dzięki jej opowieściom uczniowie poznali zabytki z listy UNESCO, zwyczaje i kulturę mieszkańców Sri Lanki. Była to niesamowita okazja do oderwania się od codziennych lekcji….

Link do zdjęć: KLIKNIJ TU

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz