Zajęcia z terapii ręki

Terapia ręki odgrywa istotną rolę w kontekście wspierania dziecka w rozwoju. Obserwacje wszelkich nieprawidłowości na wczesnym etapie dają szansę na możliwość zapobiegania głębszym zaburzeniom i utrwalaniu złych nawyków. Ręce już od początku życia dziecka pełnią ogromną rolę w procesie poznawczym, dzięki nim na wczesnym etapie życia dziecko dotyka, manipuluje, chwyta, co prowadzi do zdobywania wiedzy o otaczającym świecie. Pozbawione tej możliwości nie mają szans na prawidłowy rozwój. Podobnie ręce pełnią olbrzymią rolę w samoobsłudze, która daje możliwość bycia samodzielnym i niezależnym od innych osób. Jednocześnie wykonywanie czynności samoobsługowych wpływa na rozwój motoryki małej, co ma bezpośrednie przełożenie na opanowywanie umiejętności szkolnych, szczególnie w zakresie techniki pisania. Ręka jest wyspecjalizowanym narządem odpowiedzialnym za większość funkcji, co oznacza, że jej sprawność decyduje o poziomie funkcjonowania każdego człowieka. To dzięki korze mózgowej i niezwykle skomplikowanemu mechanizmowi nerwowemu, możliwe jest zapoczątkowanie ruchu, kontrola jego trwałości, koordynacja i możliwość płynnego zakończenia ruchu. Zatem terapia ręki jest istotna z uwagi na funkcjonowanie dziecka zarówno w sferze poznawczej, jak również emocjonalno-społecznej.

Zajęcia zostały przygotowane z myślą o dzieciach w wieku wczesnoszkolnym, które przejawiają trudności w czynnościach samoobsługowych, mają obniżone lub podwyższone napięcia w obrębie kończyn górnych, posiadają trudności z koordynacją obu rąk, niechętnie podejmują czynności grafomotoryczne, posiadają zalecenia do ćwiczeń manualnych, grafomotorycznych czy też terapii pedagogicznej z elementami terapii ręki.

Zajęcia z Terapii Ręki były prowadzone przez Panią Ewę Krzysztofek   i realizowane były          w I półroczu 2022 r.

 Cele zajęć

Głównym celem zajęć było osiągnięcie sprawności manualnej i grafomotorycznej oraz poprawa w zakresie techniki pisania, oczywiście na miarę możliwości każdego dziecka.

Cele szczegółowe:

 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • przekraczanie linii środka
 • usprawnianie precyzyjnych ruchów dłoni i palców
 • dostarczanie wrażeń dotykowych
 • praca nad koordynacją pomiędzy dłońmi
 • usprawnianie koncentracji uwagi
 • doskonalenie w zakresie technik szkolnych: pisanie, wycinanie
 • wspomaganie utrzymania prawidłowej postawy
 • poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • budowanie poczucia pewności siebie

Zajęcia obejmowały ćwiczenia:

 • rozmachowe
 • manualne
 • precyzyjnych ruchów rąk
 • relaksacyjne
 • Przewidywane efekty:
 • poprawa ogólnej sprawności ruchowej
 • usprawnienie nadgarstka oraz ruchomości wszystkich stawów palców, wzmacnianie mięśni palców i dłoni
 • poprawa w zakresie koordynacji i współdziałania rąk
 • utrwalenie prawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego
 • wzrost poziomu umiejętności szkolnych oraz motywacji do nauki
 • poprawa w zakresie czytelności i poziomu graficznego pisma

 Formy, metody, środki

Metody:

 • gry i zabawy terapeutyczne z zakresu terapii ręki
 • gry i zabawy ruchowe
 • elementy Metody Dennisona
 • aktywizujące

Formy:

 • indywidualna
 • grupowa

Środki dydaktyczne:

 • materiały biurowe i papiernicze, plastyczne
 • przybory do ćwiczeń gimnastycznych (materace, piłki, woreczki, skakanki, hula-hop, drabinki itp.)
 • gry terapeutyczne i edukacyjne

ĆWICZENIA TERAPEUTYCZNE BYŁY DOSTOSOWYWANE DO POTRZEB                 I MOŻLIWOŚCI ORAZ ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW.

WIĘCEJ ZDJĘĆ Z ZAJĘĆ TERAPII RĘKI KLIKNIJ TU

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.