Szkolny konkurs profilaktyczny dotyczący uzależnień rozstrzygnięty


Konkurs, którego organizatorami byli pedagog Anna Koprowska i nauczyciel biologii
Agata Giełżecka skierowany był do uczniów klas IV – VIII. Dotyczył działań związanych
z profilaktyką alkoholową, antynikotynową, przeciwdziałaniem narkomanii, a także
uzależnień od urządzeń elektronicznych.
Celem konkursu było podniesienie świadomości dzieci i młodzieży na temat
negatywnych konsekwencji wynikających z zażywania środków psychoaktywnych,
w szczególności alkoholu, narkotyków, nikotyny oraz nadmiernego korzystania
z urządzeń elektronicznych.
Uczniowie spośród trzech kategorii prac mieli do wyboru wykonanie plakatu, ulotki
lub przygotowanie wiersza zawierającego hasło przewodnie. Treści zadań skierowane
były na dostarczenie podstawowych wiadomości o substancjach uzależniających,
propagowanie wiedzy na temat ich szkodliwości, wpływu zdrowego stylu życia na
sprawność psychiczną i kondycję fizyczną.
Konkurs ten poprzedzony był cyklem zajęć profilaktycznych na temat umiejętności
rozpoznawania fizycznych, psychologicznych cech i skutków uzależnienia. propagowanie
życia bez nałogów, skłanianie uczniów do zachowań asertywnych, zachęcanie do
aktywnego trybu życia, a także rozwijania wyobraźni plastycznej i twórczej.
Cieszymy się, że uczniowie rzetelnie podeszli do zadań. Największym
zainteresowaniem cieszyła się kategoria wierszy. Po burzliwych dyskusjach jury
wyłoniono zwycięzców. Serdecznie wszystkim gratulujemy!


I miejsce Gabriela Chrabąszcz ucz. kl. VII
II miejsce Dawid Barto ucz. kl. VI
III miejsce Jakub Kornecki ucz. kl. IV
Kategoria: ulotka
I miejsce Mikołaj Kasperek ucz. kl. VII
II miejsce Agata Artomska ucz. kl. VII

III miejsce Hanna Sobczyk ucz. kl. VII
Kategoria: wiersz
I miejsce Kacper Molenda ucz. kl. VII
II miejsce Oliwia Kurtek ucz. kl. VI
III miejsce Robert Woś ucz. kl. VI
Wyróżnienie Wiktor Koczotowski ucz. kl. IV

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.