INFORMACJA DLA RODZICÓW

Informacja dotycząca funkcjonowania szkoły od dnia 26 kwietnia 2021 r.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W dniu 21 kwietnia 2021 r. Rada Ministrów podjęła decyzję o przedłużeniu o tydzień tj. do dnia 2 maja 2021 r. obostrzeń związanych z ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty. Wyjątek stanowią klasy I–III szkół podstawowych w 11 województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, podlaskim, ŚWIĘTOKRZYSKIM, lubelskim, podkarpackim i małopolskim, dla których przewiduje się od dnia 26 kwietnia 2021 r. do dnia 2 maja 2021 r. naukę w systemie tzw. hybrydowym.

System tzw. hybrydowy polega na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że nie więcej niż 50% uczniów klas I–III szkoły podstawowej realizuje te zajęcia w szkole podstawowej oraz co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W związku z powyższym informujemy, że od 26 kwietnia do 7 maja 2021 r. uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych STACJONARNIE według poniższego harmonogramu:

26 i 27 kwietnia br. klasa I ( poniedziałek, wtorek)

28 kwietnia br. klasa III (środa)

29 kwietnia br. klasa II(czwartek)

30 kwietnia br. dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

04 maja br. dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

KOLEJNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROWADZENIA ZAJĘĆ LEKCYJNYCH W TRYBIE STACJONARNYM  BĘDĄ PRZEKAZYWANE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI I KOMUNIKATEM RZĄDU RP.

Jednocześnie informuje, że świetlica szkolna będzie funkcjonowała dla dzieci rodziców uprawnionych do zapewnienia im opieki i nauki na terenie szkoły, na dotychczasowych zasadach.

Ponadto, opieką świetlicową zostaną objęte również dzieci, które w danym dniu realizują zajęcia na terenie szkoły w związku z nauczaniem w systemie tzw. hybrydowym, o ile rodzice zawnioskują o objęcie ich dzieci opieką.

  • Zwracamy się z prośbą do rodziców naszych uczniów aby w miarę możliwości przywozili dzieci bezpośrednio przed zajęciami lekcyjnym i i zabierali tuż po zakończeniu ww. zajęć.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.