Ważna informacja

Informacja dla Rodziców dzieci przedszkolnych i żłobkowych uczęszczających do placówek na terenie Gminy Sitkówka – Nowiny

            W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej zawartej o otwarciu przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego –  Samorząd Gminy Sitkówka – Nowiny, rozpoczyna procedurę ewentualnego powrotu dzieci najmłodszych do placówek zlokalizowanych na terenie gminy. W przypadku podjęcia ostatecznej decyzji o otwarciu żłobka i przedszkoli na terenie gminy dołożymy wszelkich starań, aby Państwa dzieciom zapewnić bezpieczeństwo. Równocześnie ufamy, że tak jak organ prowadzący, dyrektorzy nauczyciele i wszyscy pracownicy placówek również Państwo jesteście świadomi niebezpieczeństwa i podwyższonego ryzyka w takiej sytuacji.

  W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać  dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, w tym dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                              i zwalczaniem COVID-19.

            Jednocześnie informujemy, iż Placówki oświatowe, do czasu wybuchu pandemii Covid-19, podlegały rygorowi sanitarnemu, jednak nie w takim zakresie, jak ma to miejsce w tej chwili. Niestety, nikt dziś nie może zagwarantować, że pomimo zachowaniu wszystkich wymaganych procedur i nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa, Państwa dziecko nie ulegnie zakażeniu koronawirusem, stając się chorym lub nosicielem tej choroby. Dodatkowo, w przypadku małych dzieci, trudno mówić o świadomych i bezpiecznych zachowaniach ich samych. Przykład funkcjonowania placówek medycznych (które co do zasady mają spełniać najwyższe reżimy sanitarne, a jednak mimo to dochodziło do zakażeń wirusem) dowodzi, iż nie ma na chwilę obecną pewnych w 100 procentach procedur, które zapobiegną infekcji dziecka.

           Możliwa jest również sytuacja, ze względu na obostrzenia sanitarne, że dzieci trafią do grup prowadzonych przez nauczycieli, których do tej pory nie znali. Po dłuższym okresie nieobecności w placówce wiele dzieci będzie musiało ponownie przejść proces adaptacyjny, który dodatkowo może okazać się trudny, ze względu na brak możliwości przebywania w znanym i bliskim otoczeniu.

           Apelujemy do Państwa o rozwagę przy podejmowaniu decyzji o wysłaniu dziecka do placówek sprawujących opiekę na terenie gminy w obecnym czasie i kierowanie się przede wszystkim dobrem dziecka. Zależy nam, aby pobyt Waszych dzieci w przedszkolach czy żłobku przebiegał bez lęku i niepokoju. Dlatego, zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia, jeżeli nie musicie posyłać dziecka lub boicie się o jego zdrowie, to rozważcie pozostawienie go dalej w domu. Zaoszczędzi to zarówno Państwu, jak i dziecku, niepotrzebnego stresu. Natomiast według zapowiedzi Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zostaną nadal zapewnione zasiłki opiekuńcze dla tych rodziców, którzy nie posyłają dzieci do placówek.

W związku z powyższym, aby ewentualnie móc podjąć decyzję dotyczące otwarcia żłobków i przedszkoli, zaplanować dalsze działania, organizację pracy placówek oraz godziny zajęć opiekuńczych, samorząd gminy przygotował dla Państwa ankietę, którą należy wypełnić do 8 maja br. do godz. 16.00. i odesłać w formie elektronicznej na adres e – mail  placówki, do której uczęszcza dziecko.

Link do ankiety:https://forms.gle/j7iuQ4J12RZJSwy1A

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  • Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej informujące , że od dnia 06 maja br. mogą być ponownie otwarte żłobki, przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego.


Bardzo Proszę o zapoznanie się z Wytycznymi opracowanymi przez właściwe służby znajdujące się odpowiednio na  niżej wymienionych stronach

Zapoznanie się przez Państwa z w/w wytycznymi pozwoli na jasne określenie naszych wzajemnych oczekiwań , wymagań,  zasad współpracy i określenia naszych możliwości,                   w celu zapewnienia bezpieczeństwa Waszym dzieciom, Państwu i pracownikom żłobka/ przedszkola. 
https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli,

https://www.gov.pl/web/rodzina/bezpieczenstwo-przede-wszystkim-wytyczne-dla-instytucji-opieki-nad-dziecmi-do-lat-3,

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech, wydane na podstawie art.8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r.,poz.59, oraz z 2020r., poz. 322,374 i 567)

O terminie otwarcia placówek i szczegółach dotyczących funkcjonowania placówek w tym trudnym dla nas wszystkim czasie będziemy Państwa informować z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.