Ogólnopolski Tydzień Kariery

Dnia 28.10.2011r. klasy V i Vi wybrały się na wycieczkę w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Celem wyprawy było zwiedzanie: Zakładu Dyckerhoff Beton Polska, fabryki Sopro oraz Oczyszczalni Ścieków w gminie Sitkówka–Nowiny.
Gdy dzieci przyjechały na miejsce tj. do Zakładu Dyckerhoff powitał ich pan Marcin Kowalski, który interesująco opowiedział, jak powstaje beton, jakie urządzenia potrzebne są w jego produkcji i transporcie oraz gdzie jest wykorzystywany ten produkt. Obrzucony pytaniami, na każde wyczerpująco odpowiedział, a na koniec wizyty obdarował uczniów i nauczycieli słodyczami.
Kolejnym punktem wyprawy był Zakład Sopro, specjalizujący się w produkcji materiałów glazurniczych. Pan dyrektor Adam Machnik, który przywitał dzieci i nauczycieli, opowiedział o działalności zakładu, a następnie podzieleni na dwie grupy dzieci rozeszły się zwiedzać obiekt. W pierwszej części młodzież dowiedziała się jak funkcjonuje sterownia oraz kto i jak kontroluje całą produkcją. Drugim elementem pobytu w Sopro była ciekawa lekcja w laboratorium, którą poprowadził pan inżynier Krowiński. Na początku zajęć laboratoryjnych zwiedzającym zostały przedstawione materiały do wyrobu fug: barwniki, mączka wapiennikowa oraz piasek różnej grubości. Każdy mógł zobaczyć, dotknąć i powąchać materiałów prezentowanych przez prowadzącego. Następnie dzieci uczestniczyły w analizie sitowej, która polegała na przesiewaniu piasku o różnej grubości. Kolejnym etapem było wypalanie w piecu oraz rozdrabnianie materiałów z wodą. Po otrzymaniu gotowego produktu, został on poddany pomiarowi wytrzymałości na odgrywanie. Uczniowie zobaczyli, gdzie suszy się powstałe produkty. Dowiedzieliśmy się, że piece osiągają temperaturę od 70 -1000 C ,były one ostatnią atrakcją zajęć laboratoryjnych w zakładzie Sopro.

Kolejnym punktem wycieczki była Oczyszczalnia Ścieków w gminie Sitkówka –Nowiny. Po dotarciu na miejsce, zajął się nami pan Jan Henzler, który jest świeżym absolwentem ochrony środowiska, oprowadził nas po pięknie rozbudowanej i zmodernizowanej oczyszczalni. Opowiadał nam jak działa oczyszczalnia, czym zajmuje się kolejny z wymienianych zbiorników, dowiedzieliśmy się jak duże procesy muszą zajść, aby zanieczyszczoną wodę przeorganizować na zdatną do wypuszczenia do rzeki. Dowiedzieliśmy się, że z tej zanieczyszczonej wody wydzielają się ogromne ilości fosforanu i azotu, który jest utylizowany przez odpowiednie bakterie. Biogaz – metan, który wytwarza się w procesach gnilnych służy do ogrzewania budynki oczyszczalni. Następnie spotkaliśmy się z dyrektorem oczyszczalni panem Markiem Banasikiem, który pokazał nam ogromną makietę oczyszczalni i wyjaśnił jak działa każde urządzenie znajdujące się tam. Opowiadał nam również w jaki sposób utylizowane są odpady, a także, że dzięki spalaniu tychże odpadów, wytwarzają i wykorzystują na własny użytek powstałą energię. Mieliśmy również okazję zapoznania się z pracą operatora wszystkich urządzeń znajdujących się na terenie oczyszczalni , tj. w sterowni, gdyż każda maszyna sterowana jest komputerowo. Dowiedzieliśmy się również, że w oczyszczalni pracuję bardzo wielu specjalistów m.in. mechanicy, laboranci, elektryce, energetycy, inżynierzy sanitarni, chemicy, specjaliści po ukończeniu takich kierunków jak ochrona środowiska, czy tez technologia.
Po niezwykle ciekawej podróży po przedsiębiorstwach znajdujących się w naszej gminie wróciliśmy do szkoły mądrzejsi o nowe doświadczenia i wiedzę. Wizyty w poszczególnych zakładach uzmysłowiły nam , iż aby w przyszłości pozyskać jakiś zawód najpierw musimy dużo się uczyć.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Szkolne wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz