ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

2. IX. 2019 r. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

16.IX. 2019 r. Spotkanie informacyjne z rodzicami

14.X.2019 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

31.X. 2019 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

01.XI. 2019 r. Wszystkich Świętych (Dzień wolny)

18.XI. 2019 r. Wywiadówka

24.XI. 2019 r. Uroczystość rocznicy nadania imienia ZPO Bolechowice

do 22.I. 2020 r. Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec I sem.

23 – 31.XII.2019 r. Zimowa przerwa świąteczna

2-3.I.2020 r. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-opiekuńczych.

27.I – 9.II. 2020r. Ferie zimowe

20.I.2020 r. Wywiadówka

26.I.2020 r.  Koniec pierwszego semestru

27.I.2020 r. Początek drugiego semestru

21-23.IV.2020 r.  Egzamin ósmoklasisty: język polski, matematyka, j.obcy

9.IV– 14.IV 2020 r.  Wiosenna przerwa świąteczna

1.V. 2019 r. Święto Pracy (dzień wolny)

                     18.V.2020 r.  Wywiadówka. Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec drugiego semestru

17.VI.2020 r. Rada klasyfikacyjna

11 czerwca 2020 r. Boże Ciało ( dzień wolny)

12.VI.2020 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

26 czerwca 2020 r. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26.VI.2020 r. Rada plenarna