Jesteśmy nowoczesną szkołą z wieloletnią tradycją, szkołą gdzie wszyscy się znamy i lubimy, szkołą, bardzo dobrze przygotowującą dzieci do dalszej nauki. Zapewniamy bezpieczną, wolną od nałogów i przemocy szkołę, warunki do rozwoju różnorodnych zdolności i zainteresowań, opiekę pedagogiczną.
Stwarzamy miłą i rodzinną atmosferę.

Nasze propozycje

 • kształcenia w klasach I-VI w liczebnie małych grupach,
 • oddziały przedszkolne z bawialnią, w których prowadzone są zajęcia z instruktorem tanecznym, lektorem j. angielskiego, logopedą, pedagogiem, aktorem, muzykiem,
 • świetlica szkolna czynna w godz. 7:00 – 16:00,
 • zajęcia w dwóch pracowniach komputerowych,
 • zajęcia na basenie dla wszystkich dzieci,
 • rozwijanie umiejętności dzieci w licznych kołach zainteresowań,
 • liczne imprezy z udziałem rodziców,
 • dni otwarte szkoły,
 • wspólne spędzanie czasu w grupach z wychowawcami,
 • wspólne wyjazdy.

Walory naszej szkoły

 • bezpieczna szkoła:
  • dogodna lokalizacja
  • całodobowy monitoring
 • realizacja programów m.in…:
  • „Ratujemy i uczymy ratować”
  • „Cała Polska czyta dzieciom”
  • „Zatrzymać przemoc”
 • realizacja indywidualnych potrzeb dzieci
 • wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej
 • aktywna współpraca z rodzicami
 • przestrzenne klasopracownie
 • możliwość korzystania ze świetlicy i stołówki szkolnej
 • opieka pedagoge i logopedy
 • biblioteka i czytelnia z dostępem do Internetu
 • zajęcia w-f na basenie
 • nowe zaplecze dydaktyczno-sportowe:
  • płac zabaw
  • boisko za sztuczną nawierzchnią
 • 2 pracownie komputerowe
 • stołówka
 • świetlica
 • sala do gimnastyki korekcyjnej

Proponujemy uczniom udział w zajęciach pozalekcyjnych:

 • koło teatralne
 • bezpłatne zajęcia taneczne
 • koło komputerowe
 • koła predmiotowe
 • koło muzyczne
 • konsultacje przedmiotowe
 • szkolne koło PSK
 • koło misyjne
 • zajęcia karate
 • zajęcia SKS:
  • sekcja tenisa stołowego
  • sekcja minipiłki siatkowej