Kategoria: Bez kategorii

Uwaga!
Drodzy Rodzice!
W poniedziałek w dzienniku elektronicznym pojawi się informacja od wychowawców i nauczycieli poszczególnych przedmiotów dotyczące materiału, który Dzieci będą w stanie odrobić samemu w domu tak aby te zaległości nie były za duże. Nauczyciele sukcesywnie poprzez wiadomość w dzienniku elektronicznym będą wysyłać materiały do pracy przez czas zawieszenia zajęć szkolnych.
Rodziców dzieci klas I-III, które pozostawiły podręczniki i ćwiczenia w szkole, prosimy o zabranie książek ze szkoły do piątku 13.03 do godziny 13:00.
Przypominamy jednocześnie, iż nie jest to czas wolny od nauki i wprowadzony okres kwarantanny nie zwalnia z obowiązku uczenia się.
Prosimy na bieżąco śledzić informacje pojawiające się na naszym profilu FB oraz logować się! i odczytywać wiadomości na dzienniku elektronicznym.

PS.Prosimy o przekazywanie tej informacji między sobą. Dziękujemy.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

DROGI RODZICU! W TROSCE O WŁASNE ZDROWIE I TWOJEGO DZIECKA 

 STOSUJ SIĘ DO ZALECEŃ GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO                                           I MINISTERSTWA ZDROWIA

W związku z rekomendacją Ministra Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej ze względu na pojawienie się ryzyka zakażeniem koronowirusem należy przestrzegać podstawowych zasad zapobiegawczych:

– częste mycie rąk z użyciem ciepłej wody i środka antybakteryjnego oraz korzystanie

   z jednorazowych ręczników papierowych;

– ochrona podczas kaszlu i kichania (kichamy w zgięcie łokcia lub chusteczki higieniczne, które potem wyrzucamy do kosza), unikanie dotykania oczu i ust;

– ograniczenie kontaktu z osobami przeziębionymi, unikanie skupisk ludzi, unikanie podawania rąk;

– jeśli dziecko i ma objawy grypopodobne (gorączka, kaszel, katar lub inne), bezzwłocznie zgłoś się do oddziału zakaźnego;

Zwracamy się z prośbą aby nie posyłać przeziębionych i zakatarzonych dzieci do przedszkola i szkoły.

Zalecenie to dotyczy również chorych nauczycieli i innych pracowników placówki.

Rodzicu dziecka do 8. roku życia, pamiętaj, iż w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola lub szkoły należy Ci się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);

Sprawdzaj na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia!

W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj o jej działaniu innych – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Przedszkolaki z najstarszej grupy „Tygryski”, wraz ze swoją panią Sylwią Górską, wzięły udział w akcji edukacyjnej „Na straży przyrody”.
Celem akcji było propagowanie wśród dzieci w wieku przedszkolnym ogólnej wiedzy na temat ekologii, w tym w szczególności na temat ochrony zagrożonych gatunków zwierząt oraz roślin.
Do realizacji projektu dzieci otrzymały kolorowe książeczki, ,,zielone listy ” do wyhodowania kwiatów.
Zwieńczeniem i podsumowaniem zajęć przedszkolnych było wykonanie zbiorowej pracy, która została wysłana na konkurs plastyczny pt. „Jesteśmy strażnikami przyrody”.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Kolejny projekt do którego przystąpiła nasza szkoła

W dniu 15.02.2020r. nasza szkoła przystąpiła do projektu „Tradycyjny Sad” , który będzie realizowany w okresie od lutego do listopada 2020r. Do udziału w projekcie zgłosili się chętni uczniowie z klasy V i VI (dziesięć osób). Szkolnymi koordynatorami są p. Agata Giełżecka i p. Anna Koprowska.

Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy na temat starych odmian śliw oraz sposobu ich pielęgnacji niepowodującej negatywnego wpływu na środowisko.
Udział w projekcie to niezwykła szansa na pomoc w ratowaniu drzew starych odmian przed wyginięciem, a w konsekwencji zwiększenie różnorodności biologicznej na ziemiach polskich.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj