Kategoria: Bez kategorii

W dniach 28-30 maja w naszej szkole odbędzie się sprzedaż ciast upieczonych przez dyrekcję, nauczycieli i pracowników obsługi ZPO w Bolechowicach!
Cały dochód zostanie przekazany na wsparcie dla Marcina!
Prosimy wszystkich rodziców, uczniów, babcie, dziadków, ciocie i wujków o włączenie się do akcji!
Dobro wraca!…… Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Bezpieczna przerwa – warsztaty profilaktyczne

          W dniu 24.05.2019 r.  odbyły się zajęcia  profilaktyczne pod hasłem „Bezpieczna przerwa”. Uczniowie klas IV – VIII wzięli udział w warsztatach edukacyjnych przeprowadzonych przez pedagoga Annę Koprowską  i nauczyciela Martę Czwartosz – Mołas. We wstępnej części spotkania przypomniano wszystkim obowiązujące zasady zachowania się uczniów w szkole. Zwrócono uwagę na negatywny wpływ hałasu oraz nierozważnych zachowań często zagrażających naszemu zdrowiu. W części właściwej uczniowie w grupach przystąpili do wykonania plakatów promujących aktywny  sposób spędzania czasu podczas przerw międzylekcyjnych. W swoich wytworach plastycznych zachęcali do zjedzenia drugiego śniadania, skorzystania z toalety, pójścia do biblioteki, powtórzenia materiału przed sprawdzianem, rozmowy z kolegami, udziału w grach i zabawach podłogowych i stolikowych oferowanych w szkole. Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

21 maja 2019 r. w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Kielcach odbyły się warsztaty edukacyjne dla młodzieży, poświęcone jednej z najsłynniejszych bitew Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w czasie II wojny światowej.
Integralną częścią warsztatów była nauka śpiewania słynnej polskiej pieśni wojskowej. W zajęciach wzięli udział nasi uczniowie z klasy siódmej i ósmej…. Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

16 maja klasa ósma i siódma wzięła udział w siedemnastej edycji Świętokrzyskich Dni Profilaktyki pod hasłem „Podajmy dłoń rodzinie”.
Uczestnicy spotkania obejrzeli dwa spektakle profilaktyczne, które stały się inspiracją do dyskusji panelowej na temat uzależnień i wartości życia. Spektakl „Oskarżamy używki” został przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach. Aktorzy — amatorzy grający w Szkolnym Teatrze „Zgoda” obnażali schemat uzależnień i podkreślili wartość życia. Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj
Drodzy Rodzice,
Strajk nauczycieli ZPO w Bolechowicach trwa nadal. O wszystkich zmianach będziemy informować na bieżąco.
Liczymy na szybkie rozwiązanie konfliktu spornego, z nadzieją włączenia wszystkich uczniów w zajęcia szkolne.
Dziękujemy za okazane wsparcie i zrozumienie ze strony rodziców.
Informujemy również, iż Dyrekcja szkoły zapewnia, iż EGZAMINY ÓSMOKLASISTY odbędą się zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj