Kategoria: Bez kategorii

Informacja dla Rodziców dzieci przedszkolnych i żłobkowych uczęszczających do placówek na terenie Gminy Sitkówka – Nowiny

            W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej zawartej o otwarciu przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego –  Samorząd Gminy Sitkówka – Nowiny, rozpoczyna procedurę ewentualnego powrotu dzieci najmłodszych do placówek zlokalizowanych na terenie gminy. W przypadku podjęcia ostatecznej decyzji o otwarciu żłobka i przedszkoli na terenie gminy dołożymy wszelkich starań, aby Państwa dzieciom zapewnić bezpieczeństwo. Równocześnie ufamy, że tak jak organ prowadzący, dyrektorzy nauczyciele i wszyscy pracownicy placówek również Państwo jesteście świadomi niebezpieczeństwa i podwyższonego ryzyka w takiej sytuacji.

  W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać  dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, w tym dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                              i zwalczaniem COVID-19.

            Jednocześnie informujemy, iż Placówki oświatowe, do czasu wybuchu pandemii Covid-19, podlegały rygorowi sanitarnemu, jednak nie w takim zakresie, jak ma to miejsce w tej chwili. Niestety, nikt dziś nie może zagwarantować, że pomimo zachowaniu wszystkich wymaganych procedur i nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa, Państwa dziecko nie ulegnie zakażeniu koronawirusem, stając się chorym lub nosicielem tej choroby. Dodatkowo, w przypadku małych dzieci, trudno mówić o świadomych i bezpiecznych zachowaniach ich samych. Przykład funkcjonowania placówek medycznych (które co do zasady mają spełniać najwyższe reżimy sanitarne, a jednak mimo to dochodziło do zakażeń wirusem) dowodzi, iż nie ma na chwilę obecną pewnych w 100 procentach procedur, które zapobiegną infekcji dziecka.

           Możliwa jest również sytuacja, ze względu na obostrzenia sanitarne, że dzieci trafią do grup prowadzonych przez nauczycieli, których do tej pory nie znali. Po dłuższym okresie nieobecności w placówce wiele dzieci będzie musiało ponownie przejść proces adaptacyjny, który dodatkowo może okazać się trudny, ze względu na brak możliwości przebywania w znanym i bliskim otoczeniu.

           Apelujemy do Państwa o rozwagę przy podejmowaniu decyzji o wysłaniu dziecka do placówek sprawujących opiekę na terenie gminy w obecnym czasie i kierowanie się przede wszystkim dobrem dziecka. Zależy nam, aby pobyt Waszych dzieci w przedszkolach czy żłobku przebiegał bez lęku i niepokoju. Dlatego, zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia, jeżeli nie musicie posyłać dziecka lub boicie się o jego zdrowie, to rozważcie pozostawienie go dalej w domu. Zaoszczędzi to zarówno Państwu, jak i dziecku, niepotrzebnego stresu. Natomiast według zapowiedzi Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zostaną nadal zapewnione zasiłki opiekuńcze dla tych rodziców, którzy nie posyłają dzieci do placówek.

W związku z powyższym, aby ewentualnie móc podjąć decyzję dotyczące otwarcia żłobków i przedszkoli, zaplanować dalsze działania, organizację pracy placówek oraz godziny zajęć opiekuńczych, samorząd gminy przygotował dla Państwa ankietę, którą należy wypełnić do 8 maja br. do godz. 16.00. i odesłać w formie elektronicznej na adres e – mail  placówki, do której uczęszcza dziecko.

Link do ankiety:https://forms.gle/j7iuQ4J12RZJSwy1A

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  • Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej informujące , że od dnia 06 maja br. mogą być ponownie otwarte żłobki, przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego.


Bardzo Proszę o zapoznanie się z Wytycznymi opracowanymi przez właściwe służby znajdujące się odpowiednio na  niżej wymienionych stronach

Zapoznanie się przez Państwa z w/w wytycznymi pozwoli na jasne określenie naszych wzajemnych oczekiwań , wymagań,  zasad współpracy i określenia naszych możliwości,                   w celu zapewnienia bezpieczeństwa Waszym dzieciom, Państwu i pracownikom żłobka/ przedszkola. 
https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli,

https://www.gov.pl/web/rodzina/bezpieczenstwo-przede-wszystkim-wytyczne-dla-instytucji-opieki-nad-dziecmi-do-lat-3,

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech, wydane na podstawie art.8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r.,poz.59, oraz z 2020r., poz. 322,374 i 567)

O terminie otwarcia placówek i szczegółach dotyczących funkcjonowania placówek w tym trudnym dla nas wszystkim czasie będziemy Państwa informować z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Uwaga Rodzice
Decyzją Organu Prowadzącego dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Sitkówka- Nowiny i Żłobka Gminnego w Nowinach, nadal pozostają pod opieką rodziców. O tym kiedy wrócą do swoich placówek zostaniecie Państwo poinformowani odrębnym komunikatem, z kilkudniowym wyprzedzeniem. W obecnym stanie epidemii nie jesteśmy w stanie zapewnić bezpiecznych warunków dla zdrowia i życia naszych podopiecznych jak również personelu .

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

I.PRZECZYTAJ KONIECZNIE!!!
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. Pierwszej Kompanii Kadrowej w Bolechowicach informuje: 
Uwaga! Rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie do Przedszkola Samorządowego  na rok szkolny 2020/2021.
Została zakończona rekrutacja do przedszkola. Komisja rekrutacyjna dokonała analizy wniosków pod względem formalnym i merytorycznym.
Wszystkie dzieci,których wnioski zostały złożone zostały przyjęte. Jednocześnie bardzo prosimy o złożenie deklaracji woli przyjęcia dziecka do przedszkola ( dotyczy wniosków na rok szkolny 2020/2021) – w dniach 20 – 25 kwietnia 2020 r.

Prosimy o pobranie z linku deklaracji, uzupełnienie jej a następnie o odesłanie skanu lub zdjęcia na adres mailowy szkoły: bolechowice10@wp.pl

deklaracja pobierz klik

Brak potwierdzenia jest równoznaczny z rezygnacją z przyznanego miejsca.


II. Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im ” Pierwszej Kompanii Kadrowej w Bolechowicach informuje, iż w związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych a także przesunięciem terminu egzaminów – tj. dni 21, 22,23 kwietnia 2020r. zostają odwołane jako dni wolne od zajęć dydaktycznych.   
W tych dniach prowadzone będą zajęcia zdalne zgodnie  z planem nauczania przyjętym na czas zawieszenia zajęć w placówkach oświatowych.
Pozdrawiam, życzę zdrówka 
Urszula Wierzbicka Zespół Placówek Oświatowych im. Pierwszej Kompanii Kadrowej
w Bolechowicach
tel. 41 315 05 26

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj
Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – obsługa administracyjna naszej szkoły zapewnia funkcjonowanie szkoły i przedszkola codziennie od godz. 9.00 – 13.00.
Z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii w naszym kraju informujemy, że szkoła i przedszkole zostają zamknięte do Świąt Wielkanocnych. W ważnych sprawach proszę kontaktować się z dyrektorem szkoły tel. 500 132 227.
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 6 KWIETNIA 2020 R.
Dokumenty można przesłać drogą mailową ( formie skanu,  dokumentu WORD, zdjęcia) na adres bolechowice10@wp.pl. Gdy sytuacja ulegnie poprawie dostarczycie Państwo dokumenty w wersji papierowej.
W wejściu do szkoły znajduje się skrzynka, gdzie w godzinach otwarcia szkoły można wrzucać dokumenty – wnioski rekrutacyjne.
Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do naszego przedszkola można przesłać emaliowo bądź telefonicznie w dniach          17 -24 .04 2020 r. Brak takiego potwierdzenia jest równoznaczne z rezygnacją miejsca w przedszkolu.
Pozostałe terminy harmonogramu rekrutacji pozostają bez zmian.
Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj
W tym trudnym dla wszystkich czasie, jakim jest potrzeba izolacji i pozostania w domach. Fundacja TworzyMY Kraków  pragnie wesprzeć rodziców, którzy w najlepszy sposób chcą kreatywnie zająć czas swoich pociech. Dlatego proponujemy  aby  dzieci przygotowały prace plastyczne lub literackie opowiadające o tym jak wyobrażają sobie świat w 2120 roku. Wszystkie prace, które dotrą do naszej Fundacji za pomocą poczty e-mail, zostaną zamknięte w przygotowywanej kapsule czasu.

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

LIST DO RODZICÓW

Szanowni Państwo, w związku z koniecznością organizacji zdalnej nauki od dnia 25 marca 2020r, informuję, że zajęcia będą odbywać się zgodnie z planem, który Wam dzisiaj przesyłam. Plan zajęć informuje o godzinach rozpoczęcia lekcji.  O tym jakie będą treści cele i zadania, formy i czas w którym uczeń będzie pracował bezpośrednio z komputerem , a w jakim czasie uczeń będzie miał za zadanie wykonanie  zadań jako pracę własną (zadaną) przez nauczyciela w trakcie lekcji, czy przebiegu lekcji i jej zakończeniu  i wyboru zadań na pracę domową  decyduje nauczyciel. O tym wszystkim otrzymacie Państwo informację  od wychowawców/nauczycieli.

Zapraszamy na konsultacje dla rodziców i uczniów wg potrzeb (poniedziałek- piątek od 12.00 – 13.30).

Bardzo proszę o informowanie wychowawców, nauczycieli oraz dyrektora o wszelkich trudnościach , sugestiach i propozycjach.(brak dostępu do sieci, brak możliwości drukowania materiałów, inne). Żadne dziecko nie może pozostać bez możliwości skorzystania z nauczania zdalnego. Nasi uczniowie, Wasze  dzieci, my nauczyciele, i moja skromna osoba, musimy  sprostać jakże trudnej sytuacji i z sukcesem zakończyć ten rok szkolny. Szczególne wyrazy wsparcia i życzenia zdrowia, wytrwałości, i zapału do nauki kierujemy dla ósmoklasistów  i ich Rodziców. Pozdrawiam i jeszcze raz zapraszam do kontaktu ze mną, wychowawcami  i pozostałymi nauczycielami.

Tylko wzajemna współpraca i zrozumienie  szczerość i dialog daje nam szansę na SUKCES w nauce i walce z KORONAWIRUSEM.

DAMY RADĘ, ZOSTAŃMY W DOMU, I BIERZMY Z TEJ SYTUACJI TYLKO TO CO JEST POTRZEBNE ABY NAS WZMOCNIĆ

z wyrazami szacunku – Urszula  Wierzbicka

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj
Dzień dobry Drodzy Rodzice, Uczniowie
prosimy o cierpliwość – z powodu przeciążenia serwerów zawiesił się dziennik elektroniczny.
Niestety nie jest to zależne od nas. Prosimy o ponowne logowanie za jakiś czas.
Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Informacja

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z koronawirusem ( zamknięcie szkół i placówek oświatowych) prosimy rodziców uczniów i dzieci z oddziałów przedszkolnych o dokonanie opłat za świadczenia opiekuńczo – wychowawcze i wyżywienie za miesiąc luty br. na konto bankowe naszej szkoły.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj