„Postaw na słońce”

Wizyta naszych uczniów w Urzędzie Gminy w ramach projektu „Postaw na słońce” 20 maja uczniowie reprezentujący Zespół Placówek Oświatowych im. Pierwszej Kompanii Kadrowej w Bolechowicach – Klaudia Koczotowska, Franciszek Pabjan, Jan Chrobot, Dawid Barto, Adrian Kozieł, Paweł Faucz oraz Robert Woś, otrzymali od Pana wójta – Sebastiana Nowaczkiewicza wyróżnienie za zaangażowanie i aktywną postawę na rzecz ochrony środowiska. Doceniono starania naszej szkoły w zakresie ekologii – działań w wielu ogólnopolskich projektach, konkursach i przedsięwzięciach. Wsparcie Urzędu Gminy w promocji postaw ekologicznych z całą pewnością pomoże naszej Szkole osiągnąć lepsze rezultaty w propagowaniu wiedzy z zakresu odnawialnych źródeł energii, ochrony bioróżnorodności, czy wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie człowieka. Podczas spotkania, szczególną uwagę zwrócono na dwa ogólnopolskie projekty, realizowane przez naszą szkołę – „Postaw na Słońce” oraz „Szkoła z wiatrem”, których rezultaty w postaci wydrukowanych raportów, zostały przekazane Panu wójtowi. Uczniom w czasie wizyty towarzyszyły: Pani Urszula Wierzbicka – dyrektor oraz opiekun i koordynator ww. projektów – Pani Magdalena Słoma. Serdecznie dziękujemy za wsparcie, motywację i zaangażowanie – Panu Wójtowi oraz Urzędowi Gminy Nowiny.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.