Miesięczne archiwum: Sierpień 2020

PILNE!!!

Szanowni Państwo, bardzo proszę o zadeklarowanie za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub poczty elektronicznej woli korzystania przez Państwa dziecko z transportu szkolnego od dnia 02 września 2020r.

Prośba podyktowana jest koniecznością zaplanowania i zorganizowania dowozu uczniów/dzieci przedszkolnych( tylko sześciolatki) do szkoły/ przedszkola  zgodnie z wytycznymi MEN, MZ , GIS  dotyczącymi korzystania ze środków transportu publicznego, które dotyczą również szkół i placówek oświatowych, które takowy transport zobowiązane są zapewnić. Chcąc  zapewnić dzieciom bezpieczne i higieniczne  warunki  w drodze do i ze  szkoły zwracamy się z prośbą  aby Ci z Państwa, którzy dysponują własnym środkiem transportu  osobiście przywozili swoje dzieci do szkoły, dając  szansę dzieciom , dla których autokar szkolny jest jedyną możliwością dotarcia do szkoły.

W deklaracji proszę podać  adres zamieszkania dziecka.

DEKLARACJA DO POBRANIA KLIKNIJ

Jednocześnie, pragnę poinformować, że w  związku z pandemią COVID -19 i związanymi z nią obostrzeniami zmieniają się zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej.  Do świetlicy będą przyjmowani uczniowie rodziców  pracujących . Korzystanie z autokaru szkolnego i posyłanie dzieci  na świetlicę , podczas gdy macie Państwo możliwość zapewnienia własnemu  dziecku opieki  i dojazdu  do szkoły w znacznym stopniu utrudni organizację pracy, zapewnienie bezpieczeństwa oraz zwiększy ryzyko pojawienia się zagrożenia epidemiologicznego.

Liczę na Państwa zrozumienie i wierzę, że stosowanie się do zasad i procedur pozwoli  nam uchronić się od powrotu do nauczania zdalnego.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się ze szczegółowymi procedurami i regulaminami funkcjonowania szkoły w nowym roku szkolnym , które znajdują się na stronie internetowej Zespołu Placówek Oświatowych im. Pierwszej Kompanii Kadrowej w Bolechowicach

Z wyrazami szacunku dyrektor – Urszula Wierzbicka

DEKLARACJA DO POBRANIA KLIKNIJ (ta sama co wyżej)

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się dnia 01 września 2020 r.

Godz. 9.00 – spotkanie uczniów klasy pierwszej i rodziców z wychowawcą oraz dyrektorem na boisku szkolnym

Godz. 10.00 spotkanie uczniów klasy czwartej z wychowawcą oraz dyrektorem na boisku szkolnym.

Wszystkich prosimy o ustawienie  się w bezpiecznej odległości i obowiązkowo zaopatrzenie się w maseczki/przyłbice.

Uczniowie pozostałych klas przychodzą w dniu 2 września zgodnie z planem nauczania, który zostanie zamieszczony na dzienniku elektronicznym.

Do zobaczenia!

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj