INFORMACJA
Informujemy, że w związku z panującymi upałami i zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szkoły w dniach 13 i 14 czerwca 2019 r. zostają skrócone zajęcia lekcyjne (zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć).
Poniżej podajemy czas trwania zajęć lekcyjnych:
1. 8.00 – 8.30
2. 8.35 – 9.05
3. 9.10 – 9.40
4. 9.55 – 10.25
5. 10.40 – 11.10
6. 11.15-11.45
7. 11.50-12.20
Odwóz uczniów klas IV- VIII w dniu 13.06 br. o godz. 12.20
Pozostałych klas I-III (ze względu na dwudniowe warsztaty) i dzieci z oddziałów przedszkolnych ok. 14.00
Na dzień 14.06 godzina odwozu zostanie podana jutro tj. 12.06 br.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. poz.69, z póź.zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649, z późn. zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*