NIE dla wypalania traw!!!

plakat_trawy      W dniu 31.03.2015r w Szkole Podstawowej w Bolechowicach odbyła się pogadanka z uczniami klas I – VI na temat szkodliwości wypalania traw i pozostałości roślinnych. Powyższe zajęcia zostały przygotowane w odpowiedzi na prośbę i apel Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.       Głównym celem przyświecającym przeprowadzeniu podobnych zajęć edukacyjnych było uświadomienie młodym ludziom, jak szkodliwe jest podpalanie traw  w okresie wiosennym, oraz spowodowanie, że w przyszłości zmniejszy się liczba pożarów wywołanych tym niebezpiecznym procederem.

       W trakcie pogadanki popartej prezentacją multimedialną pt „Wypalanie traw”, przygotowaną przez nauczyciela przyrody, Ewę Wcisło, uczniowie określili powody, dla których ludzie wiosną podpalają suche trawy oraz wyjaśnili, dlaczego ich zdaniem wypalanie traw może być niebezpieczne.

       Dzieci zostały uświadomione, że łąka, nawet ta sucha, to dom dla wielu organizmów żywych, którym w trakcie pożaru grozi zagłada. Uczniowie zostali również uczuleni na to, że każdy pożar, nawet suchej trawy, to bezpośrednie zagrożenie życia ludzi, w tym strażaków gaszących ogień.

     Najbardziej aktywne dzieci, biorące udział w pogadance zostały nagrodzone przez pana dyrektora drobnymi upominkami.

     – Mamy nadzieję, że powyższa lekcja wpłynie znacząco na zmniejszenie w przyszłości ilości pożarów wywołanych podpalaniem łąk w okresie wiosennym. – powiedział na zakończenie pan dyrektor- Tomasz Gruszczyński.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Szkolne wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz